Sikre en god avtale med Creos maler

Å inngå en grundig avtale før du tar på deg et oppdrag er essensielt for å sikre at begge parters rettigheter og forventninger ivaretas.

På denne siden finner du et utvalg av Creos standardkontrakter og skjemaer du kan ta i bruk etter behov.

Visuell skillelinje

Denne standardavtalen for spillejobber er utarbeidet av Creo:

Standardavtale PDF
Standardavtale Word

Oppgjørsskjema til bruk sammen med konsertavtale hvis utøverne ikke er næringsdrivende, eller ikke fører felles regnskap:

Oppgjørsskjema PFD
Oppgjørsskjema Word

Ansettelsesavtale til bruk ved tidsbegrensede, prosjektrettede engasjementer, f.eks. ved teater-, opera- og konsertproduksjoner hos arbeidsgiver som ikke er bundet av tariffavtale.

Engelsk versjon av enkelt avtaleformular, MS Word-format.

Enkelte av virksomhetene i Norsk musikkråd benytter seg av dirigenter og instruktører. Creo og Norsk musikkråd har framforhandlet diverse dokumenter til råd og veiledning for virksomhetene i musikkrådet når de knytter til seg dirigenter eller instruktører.

Arbeidsavtale
Veiledning
Skjema for stillingsberegning

Creo, Fonoko og Koralliansen har utarbeidet standard arbeidsavtale og kontrakt som anbefales brukt ved ansettelse eller inngåelse av kontrakt. Dokumentene er sist revidert i 2021.

Avtale, veiledning mv. for ansatt kordirigent:

 

Creo og Norges Musikkorps Forbund (NMF) har utarbeidet dokumenter som anbefales brukt for dirigenter og instruktører i musikkorps. Dokumentene er oppdatert både med hensyn til anbefalt lønn og andre forhold, sist revidert etter lønnsoppgjøret i 2020.

Dersom skjema for beregning av stilling brukes så merk at dette skjemaet i utgangspunktet er gjeldene for ansettelser. Ved tjenestekjøp anbefaler vi at punktene 1 til 3 under overskrift E i skjemaet avtales særskilt. Dette fordi ved bruk av skjemaet tas punktene med i størrelsen på oppdraget i forhold til fastsetting av honorar.

Lønn er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, korps er ikke bundet av noen tariffavtale.
Dersom dirigenten hadde fått en ansettelse i kommunal sektor (kulturskolen) ville Hovedtariffavtalen i KS vært gjeldende.

I 2008 vedtok MFOs forbundsstyre for første gang yrkesetiske retningslinjer for musikkterapeuter. Formålet med de yrkesetiske retningslinjene er å sikre et etisk forsvarlig nivå på den musikkterapeutiske yrkesutøvelsen, både innenfor klinisk utøvelse, rådgiving, undervisning og forskning, og annet arbeid der musikkterapeuten er involvert.
Disse retningslinjene har vært utgangspunkt og basis for mye av det faglige og fagligpolitiske arbeidet vi i MFO – i samarbeid med Norsk forening for musikkterapi og de to utdanningsinstitusjonene Norges Musikhøgskole i Oslo og Griegakademiet i Bergen – har utført siden disse ble vedtatt første gang.

I 2017 ble disse evaluert av MFOs fagpolitiske utvalg for musikkterapeuter ved Rita Strand Frisk, Kerstin Dyblie Erdal, Gisle Fuhr, Christine Wilhelmsen og Guro Høimyr. Retningslinjene har også vært på høring blant berørte organisasjoner og institusjoner.

I MFOs forbundsstyre den 12.06.2017 ble de nye og reviderte retningslinjene formelt vedtatt.

Creos yrkesetiske retningslinjer for musikkterapeuter finner du her.

Visuell skillelinje

Gratis avtalegjennomgang for medlemmer

Creo tilbyr sine medlemmer gratis gjennomgang av alle typer jobb-relaterte avtaler før avtalen eventuelt undertegnes. Dette kan f.eks. gjelde arbeidsavtaler, konsertavtaler, platekontrakter, managementavtaler eller forlagsavtaler.

Bistand til konkrete avtaleforhandlinger kan også ytes etter behov. Les mer.

 

Bli medlem