De nasjonale og regionale orkestrene og teatrene, Den Norske Opera & Ballett og Operaen i Kristiansund er tilsluttet Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Det samme er Norsk rikskringkasting AS. Spekter omfatter dessuten helseforetakenene, en rekke tidligere statlige virksomheter som er fristilt fra forvaltningen og etablert som selvstendige selskaper (f.eks. NSB AS og Posten Norge AS) og andre virksomheter som er eid av eller tett knyttet til staten.

Creo er gjennom hovedsammenslutningen LO Stat part i hovedavtalen med Spekter (NAVO). Overenskomstene med virksomhetene i Spekter er delt i to deler; en A-del som er inngått mellom LO Stat og Spekter, og en B-del som er inngått mellom de enkelte fagforbundene og de enkelte virksomhetene.
Creo har inngått slike overenskomster med Norsk rikskringkasting AS, Den Norske Opera & Ballett AS, Operaen i Kristiansund, Oslo-filharmonien, Stiftelsen Harmonien (Bergen Filharmoniske Orkester), Kristiansand Symfoniorkester, Stavanger Symfoniorkester, Trondheim Symfoniorkester, Arktisk Filharmoni (tidl. NOSO), Det Norske Blåseensemble og alle de nasjonale og regionale teatrene. Creo er også part i overenskomstene med helseforetakene.

I Spekter-området organiserer Creo musikere og musikkfaglig personale i symfoniorkestrene og i Det Norske Blåseensemble, musikere i Kringkastingsorkestret, musikere, korsangere, sangsolister, ballettdansere, inspisenter og sufflører, scenografer, kostymedesignere, designere for figurteater, lysdesignere, videodesignere og lyddesigner  m.fl. ved Den Norske Opera, musikere i Operaen i Kristiansund og musikere, inspisienter og sufflører ved teatrene. Creo organiserer også musikkterapeuter i helseforetakene.

Avtaler

Overenskomst med Det Norske Blåseensemble anno 1734 01.04.2022 – 31.03.2024 (per 01.04.2023)

Overenskomst med Spekter og Stiftelsen Hamonien 1.4.2022- 31.3.2024

Overenskomst med Spekter og NTO for teatre som er tilsluttet Arbeidsgiverforeningen Spekter 01.04.2022 – 31.03.2024

Overenskomst med Østnorsk Jazzsenter 01.04.2018 – 31.03.2020

Overenskomstene med helseforetakene er delt inn i to deler.

Del A1 og A2 – Overenskomst mellom Spekter og LO-forbundene for perioden 2022-2024.

Del B er overenskomster som er inngått med hvert enkelt helseforetak, og kan etterspørres lokalt.

 

Samarbeidsavtale FO og Creo, Spekter-Helse
Creo har mange enkeltmedlemmer ansatt i ulike helseforetak, vi har derfor inngått en samarbeidsavtale med FO med målsetting at Creos medlemmer skal ivaretas med tanke på lønnsutvikling, og generelt bli ivaretatt på samme måte som FOs medlemmer.


Lønnsppgjøret 2023

31.mai ble partene enige i lønnsoppgjøret for deg som jobber i helseforetakene. I Creo er dette først og fremst musikkterapeuter. Creos medlemmer får mellom 26 000 og 31 000 ekstra i år. Dette er et godt resultat, og i tråd med resultatet fra frontfaget.

Protokoll område 10
Tilleggsprotokoll – A2 område 10

Protokoll område 13
Tilleggsprotokoll A2 – område 13