Aktuelt
Image

Bestill advokatforsikring gjennom MFO

(27.04.2018) Som MFO-medlem har du allerede gratis advokatbistand i spørsmål og tvister knyttet til yrkesutøvelse, men med LOfavør advokatforsikring sikrer du deg også på det privatsrettslige plan. Advokatforsikringen sikrer deg rett til ubegrenset advokathjelp innen privatlivets viktigste rettsområder (www.help.no/mfo). 

Husk at advokatforsikringen er billigere når du bestiller den direkte fra MFO - kun kr 69,- pr. mnd!

Send en e-post til: 
medlemsservice@musikerorg.no for bestilling.

Image

Meld deg på webinar - Skattemelding for selvstendig næringsdrivende

(17.04.2018) Det har vært stor pågang på vårt webinar: Skattemelding for selvstendig næringsdrivende

Til dere som står på venteliste på webinare 18. april - vi har nå lagt ut ledige plasser på nye datoer. 

Håper dere finner en dato som passer her:
https://www.mxst.no/kursgruppe/webinar-skattemelding

Image

Pilegrim i orgelsko søker deltagere

(16.04.2018) Er du mellom 7 og 25 år og spiller orgel? Nå kan du søke om å delta i Pilegrim i orgelsko - et nasjonalt prosjekt for orgelspillende barn og unge. 
PIO i Stavanger har plass til flere deltagere enn tidligere, så i år kan også orgel- og kirkeemusikk-studenter søke. I tillegg åpner vi for at deltagere som har vært med på PIO tidligere kan delta igjen.

 

Image

Nasjonalt seminar for kirkeklokker

(11.04.2018) 28. og 29. mai 2018 inviterer Aurdal Menighetsråd til det første nasjonale seminaret for kirkeklokker i Aurdal og på Fagernes i Valdres.

Under seminaret tas temperaturen på aktuelle problemstillinger i kirkeklokkemiljøet, både historisk og med tanke på framtiden. 

 

Image

LO Stat krever økt kjøpekraft til alle

(05.04.2018) Årets hovedtariffoppgjør i staten innledes i dag. LO Stat, som forhandler på vegne av alle LO-forbund i denne sektoren – også MFO, krever et generelt tillegg til alle, etter at mange medlemmer har opplevd reallønnsnedgang de siste årene.

Brudd i forhandlingene mellom LO og NHO

(23.03.2018) LO har brutt forhandlingene med NHO i tariffoppgjøret 2018, og varslet plassoppsigelse for LOs medlemmer i LO-NHO-området. Dette er meddelt Riksmekleren.
Forhandlingene har pågått siden 12. mars. Det har vært liten framdrift i forhandlingene, både når det gjelder LOs krav om Avtalefestet pensjon, Obligatorisk tjenestepensjon, økonomisk ramme og dekning av reise, kost og losji for utsendte arbeidstakere. LO har av den grunn valgt å bryte. Oppgjøret går dermed til mekling.

Meklingsfristen utløper 7. april kl. 24.00. En eventuell streik vil kunne iverksettes ved arbeidstidens begynnelse søndag 8. april 2018.

Image

Nye minstesatser i næring fra 1. april

(13.03.2018) MFOs arbeidsutvalg har 28.februar 2018 vedtatt at alle forbundets anbefalte minstesatser i næring skal reguleres opp med 2,5 prosent med virkning fra 1. april 2018. Reguleringen er i samsvar med Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) sitt anslag for lønnsveksten i 2017.

Image

Norges første høgskolestudium i blues

(13.03.2018) Det er en stor merkedag for blues-sjangeren: Norges første høgskolestudium i blues starter opp ved Høgskolen i Sørøst-Norge på Notodden til høsten!

Image

Pensjonskonferanser for tillitsvalgte

(12.03.2018) Er du tillitsvalgt i offentlig sektor? Meld deg på LO Stats pensjonskonferanser innen 20. mars. Her får du med deg hva ny offentlig tjenestepensjon betyr for deg og dine medlemmer. Avtalen skal forankres hos medlemmene i uravstemning, med frist for godkjenning 1. juli.

Image

En stor seier for norsk skole!

(07.03.2018) Stortinget ber regjeringen sikre at bachelor i praktiske og estetiske fag kvalifiserer for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning. Vi i MFO er veldig glade for av SV tok tak i denne saken da vi henvende oss til dem med problemstillingen. Dette er et viktig vedtak for å kunne utdanne og rekruttere flere faglærere til de praktisk- estetiske fagene i skolen, sier forbundsleder Hans Ole Rian i MFO.

>> Neste side - 1   2