Aktuelt
Image

Statsbudsjettet 2018: Mer til kulturbygg og næring, grelle kutt i UDs kulturmidler

(12.10.2017) Foreløpig utregning på kulturens andel av statsbudsjettet viser 0,87 % i år. – Vi er glade for at kulturens andel ikke synker ytterligere, men vi er på ingen måte fornøyd med at brorparten av økningen på kulturbudsjettet går til Kreativt Norge mens institusjonene nok en gang avspises med summer som ikke holder tritt med forventet lønnsvekst. Etter fem år med samme tendens snakker vi nå om reelle kutt over hele linja, sier MFOs forbundsleder Hans Ole Rian. - Regjeringen kutter dessuten nesten 50 % i UDs kulturmidler, det vil jeg kalle en skandale.

Ny KS-veileder om ytringsfrihet og varsling

(22.09.2017) Kommunesektoren forvalter fellesskapets ressurser og ivaretar viktige oppgaver. Det forutsetter stor åpenhet og god håndtering av varsler om kritikkverdige forhold, mener KS.

Åpenhet, god håndtering av kritikk og varsling av kritikkverdige forhold er viktig for kommunale virksomheters legitimitet til å forvalte fellesskapets ressurser. I en virksomhet med god ytringskultur er det mindre behov for å ta i bruk de særlige varslingsreglene som nylig trådte i kraft.

KS har utarbeidet den nye veilederen «Ytringsfrihet og varsling – veileder for kommuner og fylkeskommuner».

Image

Honorarsatser i Den kulturelle skolesekken

(18.09.2017) Etter opprettelsen av Kulturtanken som et direktorat har det vært uklart hvem som kan forhandle om honorarsatsene i Den kulturelle skolesekken (DKS). MFO har tatt til orde for at KS burde kunne ta dette ansvaret og i påvente av en formell godkjenning av en slik ordning har KS nå kommet med nye anbefalte satser for sine medlemmer, fylkeskommunene. Satsene oppjusteres med 4,9 % for alle som ikke opererer etter "Akershusavtalen" hvor satsen vil være på 3 035,- kroner for lønnsmottakere og 3 899,-  kroner for oppdragstakere. - Vi er svært fornøyd med at KS ønsker å ta på seg dette ansvaret og forventer at Fylkeskommunene følger opp anbefalingen, sier MFOs forbundsleder, Hans Ole Rian. Når det er sagt vil jeg presisere at satsene etter vår mening er for lave.

Image

Lindemanprisen til Alf Richard Kraggerud

(07.09.2017) Pedagogen og fiolinisten Alf Richard Kraggerud (f. 1969) får årets Lindemanpris. Han får den for sin mangeeårige og betydningsfulle innsats for talentutvikling og undervisning av barn og unge. Prisen er på 150.000 kroner, og prispengene vil Kraggerud gi videre til unge talenter.

Konsertteknikersatsen er regulert med 2,5 prosent

(15.08.2017) MFO har per 15. august 2017 regulert anbefalt dagsats for frilans konsertteknikere i næring. Ny sats er kr 4.100, som innebærer en regulering på 2,5 prosent. Satsen gjelder arbeidsdag inntil 10 timer.
Se forøvrig smartkortet

Image

Utlysing av arbeidsopphold våren 2018

(07.07.2017) Treng du arbeidsro, eller har du eit samarbeidsprosjekt med andre? Leveld Kunstnartun lyser ut stipendopphald for perioden 1. januar til 31.juli 2018. Arbeidsopphalda er tiltenkt profesjonelle kunstnarar – biletkunstnarar, forfattarar, musikarar, skodespelarar og kulturarbeidarar mv.

Image

"Somliga går med trasiga skor" på Notodden Blues Festival for 7ende gang

(12.06.2017) "Somliga går med trasiga skor" er tittelen på et samarbeidsprosjekt mellom Notodden Blues Festival, LO og Norsk Folkehjelp. Sammen skal LO og bluesen ha flere solidaritetskonserter under årets festival i august. Prosjektet startet i det små i 2011 med en gratiskonsert på festivalens siste dag. Siden den gang har prosjektet vokst og i år arrangeres det gratiskonserter hver eneste dag under festivalen. Søndag 6. august avslutter Bjørn Eidsvåg avslutt årets festival med solidaritetskonsert på Hovigs Hangar. 

Arbeidsretten: Søndagsforestillinger er ikke tariffstridig

(16.05.2017) I går ble det avsagt dom i arbeidsretten om søndagsforestillinger ved Det Norske Teatret. Norsk Skuespillerforbund fikk ikke medhold i sin påstand om at teatret har brutt tariffavtalen. Dommen vil også få konsekvenser for MFOs medlemmer og for alle andre ansatte ved de offentlig finansierte institusjonsteatrene. 

Image

Fakta om pensjonsordningen ved Operaen

(28.04.2017) Operapensjonsordningen har den siste uka vært gjenstand for engasjerte diskusjoner og opptil flere oppslag i pressen. MFO gir deg derfor noen fakta om den mye omtalte ordningen.

Image

Invitasjon til Kommunalkonferansen 13.-14. juni

(25.04.2017) Årets kommunalkonferanse er en faglig og politisk mobilisering til stortingsvalget i september. Vi inviterer tillitsvalgte, medlemmer og ansatte i forbundene i LO Kommune til valgverksted med debatt, politikk, erfarings- og kunnskapsutveksling, nyheter og kultur.

>> Neste side - 1   2