Min side Bli medlem
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Brudd i forhandlingene mellom LO og NHO

LO har brutt forhandlingene med NHO i tariffoppgjøret 2018, og varslet plassoppsigelse for LOs medlemmer i LO-NHO-området. Dette er meddelt Riksmekleren.
Forhandlingene har pågått siden 12. mars. Det har vært liten framdrift i forhandlingene, både når det gjelder LOs krav om Avtalefestet pensjon, Obligatorisk tjenestepensjon, økonomisk ramme og dekning av reise, kost og losji for utsendte arbeidstakere. LO har av den grunn valgt å bryte. Oppgjøret går dermed til mekling.

Meklingsfristen utløper 7. april kl. 24.00. En eventuell streik vil kunne iverksettes ved arbeidstidens begynnelse søndag 8. april 2018.

 

 

Image

Har du oppdatert kontaktinfo og arbeidsforhold?

Årets tariffoppgjør er i gang!
Oppstår det konflikt, må MFO ha oppdatert kontaktinfo og opplysninger om alle dine arbeidsforhold, slik at streikeuttakene blir riktige. 

Om du ennå ikke har oppdatert opplysningene dine på Min side, logg inn og gjør det så fort som mulig!
 

Image

FIM og Pearles CITES-håndbok er nå tilgjengelig

I fjor ble flere truede treslag omfattet av konvensjonen som regulerer internasjonal handel med truede arter og deres produkter. Noen av disse endringene har fått stor betydning for innførsel og utførsel av musikkinstrumenter, ettersom flere av de listede treslagene er vanlige i instrumenter.