Min side Bli medlem
Image

Nei til avskilting av erfarne lærere

(13.02.2018) I dag skal Stortinget på nytt skal votere over den tilbakevirkende kraften for de nye kompetansekravene. I den anledningen ble 37500 underskrifter overlevert til Utdanningskomiteen, med en klar oppfordring til politikerne:

Opphev vedtaket om å gi nye kompetansekrav tilbakevirkende kraft!

Image

Reise- og etterutdanningsstipend for utøvende kunstnere

Fond for utøvende kunstnere vil i 2018 dele ut reise- og etterutdanningsstipend på kr 25.000,- Stipendet kan søkes av profesjonelle utøvende kunstnere som er bosatt og hovedsakelig har sitt virke i Norge. 

Image

Nasjonalt innspillsmøte om ny kulturmelding

Fredag 2. februar deltok MFO på Kulturdepartementets nasjonale innspillsmøte om ny kulturmelding.

Vi i MFO mener at de nasjonale målene for kulturpolitikken blant annet bør være demokrati, rettferdighet og mangfold. Alle må gis tilgang til kunstopplevelser og kulturaktiviteter. Vi mener også at staten må styrke og ikke svekke sitt ansvar for kunst og kultur – som en betydelig samfunnsarena for refleksjon og meningsbygging.Les MFOs innspill til nasjonalt møteLes mer om MFOs innspill til ny kulturmelding