Min side Bli medlem
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Handlingsplan mot kjønnsdiskriminering, kjønnstrakassering og seksuelle overgrep

16. november møttes representanter for de nordiske musikerforundene (Sverige, Danmark, Finland, Island og Norge) samt British Musicians’ Union i Stockholm for å diskutere tiltak mot kjønnsdiskriminering, kjønnstrakassering og seksuelle overgrep i musikkbransjen. Møtet vedtok følgende resolusjon som varsler en omfattende handlingsplan på området.

Image

Slides fra Kontordagen 2017

Var du på Kontordagen 15. november? Rakk du ikke å gjøre notater fra seminarene? Var du ikke på Kontordagen, men er nysgjerrig på hva vi snakket om?
Her kan du laste ned slides fra seminarene:
Kontrakter - en innføring
Bookingbyrå - eller booke selv?
Platekontrakter - en innføring
Publishing
Trygderettigheter

Image

Innspill til statsbudsjett 2018

Denne uken er det høringer på Stortinget i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018. MFOs medlemsmasse er mangefasettert, ledelsen stiller derfor på høring i tre komitéer: Familie- og kulturkomitéen, Utdannings- og forskningskomitéen og Utenriks- og forsvarskomitéen. Her finner du alle våre innspill til komitéene.