Min side Bli medlem
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
Image

Flying start - kurs for nye tillitsvalgte

Er du ny som MFO tillitsvalgt eller har du aldri deltatt på kurs for tillitsvalgte? Er du usikker på hva som forventes av deg og hva det innebærer å være tillitsvalgt? Sett deg til rette i flysetet og spenn fast sikkerhetsbeltet:

MFO arrangerer kurs for nye tillitsvalgte, tirsdag 20. februar 2018, fra kl.11. 

MFO har flyttet til nye lokaler

MFO er nå på plass i nye lokaler i Brugata 19. Vårt nye telefonnummer er 2310 2210, og postadressen er Postboks 9007 Grønland, 0133 Oslo.

Image

#nårmusikkenstilner: MFO iverksetter tiltak umiddelbart

Aftenposten har i kveld, 22. november publisert to opprop mot seksuell trakassering i musikkbransjen, ett undertegnet av 706 kvinner i musikkbransjen og ett undertegnet av 295 kvinnelige sangere. Hvis du som er MFO-medlem har opplevd trakassering eller overgrep kan du gjerne kontakte MFOs advokat Lars Chr. Fjeldstad på telefon 951 44 660. Lars har taushetsplikt, så du kan være sikker på at din historie ikke kommer ut.

– Vi i MFO og våre samarbeidspartnere kommer til å ta ordentlig tak i dette, så mye som vi kan. Dette problemet er ikke noe en emneknagg kan løse, det krever vedvarende arbeid over tid, sier forbundets nestleder Christine Thomassen (bildet).