Banner Banner Banner Banner Banner Banner
Min side Bli medlem

Enighet i A-dels forhandlingene

LO Stat og Spekter oppnådde i går kveld enighet i de såkalte A – dels forhandlingene. For MFOs medlemmer i Spekter området betyr dette at rammen for de virksomhetsvise forhandlingene er satt. A - delen omhandler sentrale bestemmelser som blant annet AFP i Spekterområdet, den avtalefestet ferie, prøvetid og oppsigelse, område inndeling og tidsfristene for gjennomføring av tariffrevisjonene ute i virksomhetene. For MFOs medlemmer i orkestrene, teatrene, NRK  og Operaen er fristen for de lokale forhandlingene satt til 9. mai kl 15.00. Frist for å melde bistand fra de sentrale parter er satt til 30. april kl 15.00. Se også LO Stats nettside for mer generell informasjon om A dels forhandlingene. OU avtalen mellom LO Stat og Spekter blir prolongert frem til 31. mars 2016.

Her kan du lese hele protokollen fra A-dels forhandlingene.

Image

MFO forbereder seg på streik

3. april overleverte LO kommune og de andre hovedorganisasjonene sitt første krav i forbindelse med tariffoppgjøret i kommunal sektor. - Dette kravet inneholder de overordnede prinsippene og hovedprioriteringen som vi vil kreve å få gjennomslag for i år, sier MFOs forbundsleder Hans Ole Rian. Kravene vil bli ytterligere konkretisert i senere dokumenter.

Image

Fakta om pensjonsordningen ved Operaen

Operapensjonsordningen har den siste uka vært gjenstand for engasjerte diskusjoner og opptil flere oppslag i pressen. MFO gir deg derfor noen fakta om den mye omtalte ordningen.