Min side Bli medlem
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
Image

MFO trenger din Gramo-fullmakt

(26.05.2015) Hvis du ikke kan møte på Gramos generalforsamling 8. juni, kan du gi fullmakten din til MFO. Ordinære medlemmer som i et av de tre siste avregningsår har mottatt avregning større enn kr 1.000,- kan avgi fullmakt til annet ordinært medlem eller sin rettighetshaverorganisasjon.

Image

Krever hybridpensjon for operaen, orkestre og teatre

(24.04.2015) Ansattes organisasjoner krever felles pensjonsordning for kultursektoren, og en ordning hvor all risiko ikke flyttes over på de ansatte. LO Stat (NTL, Fagforbundet, Musikernes fellesorganisasjon) SAN (Norsk Lektorlag, NITO), Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere overleverte klokken 12.00 i dag krav til Spekter om hybridpensjon for ansatte i operaen, orkestre og teatre. 
Les mer

Image

Ny medlemsfordel: Økonomikontroll

På grunn av stor interesse, og ulike behov blant våre medlemmer har vi nå inngått en avtale med et kombinert rådgivnings- og regnskapsbyrå, Økonomikontroll AS.

MFOs medlemmer får opptil 4 timer gratis rådgivning ved oppstart av kundeforhold (normal pris 750 kr + mva per time, totalt 3 000 kr + mva)