Min side Bli medlem
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
Image

Ja til ny tjenestepensjon i offentlig sektor

Det var 3. mars i år at arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor ble enig med arbeidsgiverne om ny pensjonsordning for 800 000 offentlig ansatte. 

Nå har medlemmene i LO, Unio og YS stemt ja til ny tjenestepensjon for offentlig ansatte.

Image

Har du husket å gi Gramo-fullmakten din til MFO?

MFO jobber for at du som utøver skal få mest mulig av Gramo-potten, og for å kunne ivareta dine interesser på best mulig måte trenger vi din stemme på Gramos generalforsamling 4.juni i år.

Vi vil derfor minne deg på signere fullmaktskort og returnere det til MFO slik at det er oss i hende innen mandag 28. mai klokka 12:00.
 

Image

Revidert nasjonalbudsjett 2018 - kulturlivet avspist med smuler.

I dag la Regjeringen fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, og jeg må innrømme at jeg hadde forventninger om at vår nye kulturminister fra Venstre ville sette et tydelig kulturpolitisk avtrykk i dette budsjettet. Dessverre ble jeg skuffet.
I budsjettet følger Venstre opp prioriteringene fra de to foregående kulturministrene fra Høyre, og prioriterer idrett foran kultur. Mens tildelingene til idrettsformål summerer seg til et tresifret antall millioner, er kulturlivet avspist med smuler.