Banner Banner Banner Banner Banner Banner
Min side Bli medlem
Image

Bevar DR UnderholdningOrkesteret!

MFO har med vantro mottatt nyheten om at DR (Dansk Radio) vil legge ned det sagnomsuste UnderholdningsOrkestret fra 1. januar 2015. Orkesteret har oppnådd stor anerkjennelse og popularitet i Norge likesom i Danmark. Vi har registrert at DRs ledelse taler vakkert om å skape et nytt tilbud for å skjerpe profilen. Men det som skinner igjennom, er at her skal lange tradisjoner og et velfungerende orkester ofres og erstattes av noe som mindre og framfor alt billigere. Det har tatt 75 år å bygge opp dette orkestret, som noen nå med et pennestrøk vil rive ned i løpet av få måneder.

Image

MFOs medlemmer sa ja

(10.09.2014) Det ble et klart ja-flertall i uravstemningen om forslaget til avtaleløsning i KS-området. 93,6 % stemte for, mens 6,2 % stemte imot. –Vi har oppnådd det vi streiket for og det er jeg glad medlemmene også har sett, sier MFOs forbundsleder Hans Ole Rian. Disse forhandlingene har vært svært tøffe og jeg håper vi vil møte et ryddigere og mer samlet KS i neste runde.

KS og lærerorganisasjonene med brev til kunnskapsministeren

(02.09.2014) Lærerorganisasjonene og KS har sendt brev til statsråd Torbjørn Røe Isaksen og bedt regjeringen om å bidra til en forbedring av rammevilkårene i skolen.

KS, Musikernes fellesorganisasjon, Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Norsk lektorlag har i et felles brev oppfordret kunnskapsministeren til å vurdere konkrete tiltak som vil gi lokale myndigheter bedre muligheter til å leve opp til nasjonale mål om høy kvalitet og et likeverdig skoletilbud.