Min side Bli medlem
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
Image

Etter kongressen

Forrige uke var det LO-kongress. Den blir kalt «landets største politiske verksted» fordi her fattes det politiske vedtak som kan forandre landets politikk på ulike områder. Vi i MFO er godt fornøyd med de endringene i LOs handlingsprogram vi fikk gjennomslag for: Et eget kapittel om «Å lære» i tillegg til større satsing på selvstendig næringsdrivende – for ikke å glemme en understrekning av åndsverkslovens betydning for kunstnere.

At vi tapte i lederkampen og at Renée Rasmussen bare fikk 4 år som LO-sekretær var forsmedelig, men vi skal nok minne den nye ledelsen på at handlingsprogrammet forplikter dem på å videreføre det gode arbeidet hun har startet.

Kongressen gjorde også en del vedtak som etter vår mening var ukloke. Vedtaket om konsekvensutredning av LoVeSe er et eksempel. Boikott av Israel og partistøtte var andre eksempler på vedtak vi ikke støttet med våre stemmer.

Nå er det tilbake til arbeid igjen. Noen vedtak gir oss et godt utgangspunkt for fortsatt å få gjennomslag til beste for våre medlemmer. Andre vedtak må vi bare leve med.

Image

Vi trenger din stemme på Gramos generalforsamling!

Hvis du ikke kan møte på Gramos generalforsamling 29. mai, kan du gi fullmakten din til MFO. Frist for innsending per mms eller epost til MFO er mandag 22. mai kl. 1200.

MFO er rettighetshaver i Gramos utøversektor og jobber for at mest mulig av Gramos vederlagsmidler skal fordeles individuelt. MFO vil også at Gramo skal virke til beste for alle Gramos rettighetshavere.

Signert fullmaktskort kan sendes til mfo@musikerorg.no eller som MMS til 9825 6390.

Du kan enten bruke fullmaktskortet du har fått i posten, eller laste det ned her. Du finner også fullmaktskort bakerst i siste nummer av Musikkultur.

Tusen takk for hjelpen!

Image

Europeiske reiseforsikring: nå enda bedre!

MFOs frivillige reiseforsikring leveres av Europeiske Reiseforsikring og er en kombinert ferie-, fritids- og tjenestereiseforsikring som gjelder 24 timer i døgnet. Nå gjelder forsikringen på reiser med varighet på inntil 60 dager mot tidligere 45 dager og så godt som alle maksbeløpene til utbetaling ved skadeoppgjør har økt.