Banner Banner Banner Banner Banner Banner
Min side Bli medlem
Image

Streiken er avblåst

(01.09.2014) Forbundsleder Hans Ole Rian er tilfreds med at lærerorganisasjonene og KS i morgentimene i dag ble enige om en ny sentral arbeidstidsavtale og at arbeidstidsavtalen for musikk- og kulturskolelærere blir videreført i sin nåværende form.

Forhandlingsresultatet sendes nå ut på høring blant berørte medlemmer med frist med å melde tilbake innen 10. september.

Ny anbefalt minstesats for spillejobber

(27.08.2014) MFO har i Smartkortet for frilansere i mange år anbefalt medlemmene å kreve lønn eller honorar for klubb- og dansejobber ut fra den til enhver tid gjeldende daglønna for turneer med Rikskonsertene. Det har etter hvert vist seg at dette fungerer dårlig, bl.a. fordi de fleste medlemmene nå fakturerer slike spillejobber som selvstendig næringsdrivende.
Forbundsstyret har derfor vedtatt et nytt anbefalt minstehonorar for klubbkonserter o.l. hvor musikerne honoreres som selvstendig næringsdrivende.