Medlemsfordeler / Rådgivning og juridisk bistand

Rådgivning og juridisk bistand

Som MFO-medlem kan du få juridisk rådgivning og bistand i jobbrelaterte forhold. HELP advokatforsikring, som nå er en del av medlemskapet (forutsatt at medlemmet ikke har reservert seg mot forsikringen) gir medlemmer advokathjelp innen de fleste områdene man kan støte på i privatlivet. Altså – MFO kan yte bistand i jobbrelaterte forhold og HELP advokatforsikring i private forhold

MFOs juridiske bistand:

Dette er den mest omfattende av alle MFOs individuelle medlemsfordeler. MFO tilbyr gratis gjennomgang av alle typer jobb-relaterte avtaler (arbeidsavtaler, konsertavtaler, platekontrakter, managementavtaler, forlagsavtaler osv.) før avtalen eventuelt undertegnes.

Bistand til konkrete avtaleforhandlinger ytes etter behov, og i den utstrekning MFO har kapasitet. Slik bistand er også gratis, og kan f.eks. arte seg som «suffli», alstå slik at du holder løpende kontakt (per telefon eller epost) med MFO under forhandlingene, uten at MFO er fysisk til stede. Når du og din motpart mener å ha nådd et forhandlingsresultat, kan du legge det fram for MFO til vurdering.

Bistand til tvisteløsning i jobb-relaterte saker er gratis for MFOs medlemmer. Det gjelder også dersom tvisten må bringes inn for domstolene. Forutsetningen er at tvisten på forhånd er «godkjent» av MFO. Slik bistand kan også ytes i forhold til tvister med bl.a. skatte- og trygdemyndigheter.

Alle henvendelser vedrørende rådgivning, forhandlingsbistand og tvisteløsning rettes til MFOs hovedkontor på telefon 2306 8330 eller per epost.

Gjennom medlemskapet ditt i MFO får du også rabatt på LOfavør advokatforsikring.