Har du spurt kollegaer om de vil bli MFO-medlemmer?

Jo flere vi er, jo sterkere er vi, både når det gjelder å forhandle fram gode tariffavtaler og når vi arbeider for å forbedre rammevilkår for kulturlivet eller trygdeordninger for selvstendig næringsdrivende.

Verving er derfor en svært viktig oppgave. Du som verver skal selvsagt belønnes for dette med vervepremier.

Mann med handlenett i MFO-profil