Som tillitsvalgt i MFO, er du en viktig del av vår organisasjon og helt nødvendig for at vi skal oppfylle våre mål til beste for medlemmene.

MFOs håndbok for tillitsvalgte er kortfattet og tar ikke mål av seg til å gi deg utfyllende kunnskap på alle områder. Hensikten med boka er å gi deg en grunnleggende trygghet som tillitsvalgt samtidig som den sier noe om hvor du skal søke kunnskap, råd og støtte.

Last ned siste utgave av MFOs håndbok for tillitsvalgte.