Oslo kommune er med i interesseorganisasjonen KS, men står utenfor arbeidsgiverorganisasjonen og inngår derfor egne tariffavtaler.

Creo har derfor inngått hovedavtale og overenskomst med Oslo kommune. I overenskomsten er det tatt inn særbestemmelser for Oslo Musikk- og kulturskole (pedagogisk personale). I Oslo kommune organiserer Creo først og fremst kulturskolelærere (alle fagområder), lærere på videregående skoler og grunnskoler, og en del personale tilsatt i administrative stillinger innenfor musikk- og kulturområdet.

Avtaler

Hovedavtalen med Oslo kommune

 

Overenskomster med Oslo kommune 2016 – 2018, med særavtalene inntatt i kapittel C
Forhandlingsprotokoll, tariffrevisjonen i Oslo kommune 2016