For deg som er ansatt:

Medlemskontingenten i MFO skal utgjøre 1,65 prosent av brutto inntekt (din inntekt før skatt og fradrag). Har du én fast arbeidsgiver, kan denne trekke og innbetale kontingenten for deg. Det beregnes bare prosentkontingent av inntekt opp til et visst nivå. For 2018 er det bare inntekt på inntil kr. 32.500,- pr måned det beregnes prosentkontingent av. Det gir en maksimal prosentkontingent på kr. 539,- pr måned.

De obligatoriske forsikringene Innboforsikring og LOfavør Grunnforsikring kommer i tillegg. For 2018 koster disse kr. 94, – pr måned (kr. 72,- for innboforsikring og kr. 22,- for grunnforsikring).

Slik regnes din kontingent ut:

Prosentkontingent 1,65 % av brutto inntekt
+  Forsikringskontingent kr. 94,-
+  Evt. OU-midler kr. 16,- *

= din månedlige kontingent

*MFOs OU-fond (opplysnings- og utviklingsfond) skal bidra til å finansiere tillitsvalgtopplæring og andre relevante kurs og seminarer for medlemmene. 

For deg som har flere arbeidsforhold/inntektskilder:

Dersom du har mer enn én arbeidsgiver/flere inntektskilder, vil kontingenten din regnes ut på samme måte som for de som kun er selvstendig næringsdrivende og/eller frilansere (se tabell lenger ned på siden).
Du kan velge å betale med faktura, eller la en av arbeidsgiverne dine trekke kontingenten for deg.

NB! Ikke alle arbeidsgivere har mulighet til å trekke fastbeløp, og i så fall blir du fakturert direkte av MFO.

For deg som er selvstendig næringsdrivende/frilanser:

Er du frilanser eller næringsdrivende, fastsettes kontingenten din på grunnlag av de inntektsopplysninger du gir MFO ved innmelding og senere ved eventuelle endringer i din inntekt. Du må selv sørge for å innbetale kontingenten. Det anbefales å opprette avtalegiro eller e-faktura, blant annet fordi innboforsikringen din er direkte knyttet til medlemskapet. MFO har i alt 10 kontingentklasser for medlemmer som betaler direkte kontingent. Opplever du en periode å ha redusert inntekt, ber du MFO om å bli plassert i en lavere kontingentklasse inntil videre.

 

Se forøvrig kontingentreglementet.

Fagforeningskontingent er fradragsberettiget i selvangivelsen med inntil kr 3.850 for inntektsåret 2018. Du oppnår fradrag for innbetalt kontingent innenfor nevnte grense selv om arbeidsgiver ikke trekker kontingenten for deg. Det samme gjelder hvis du er næringsdrivende.