Med mer enn 8600 medlemmer er Musikernes fellesorganisasjon (MFO) Norges største kunstnerorganisasjon. Vi arbeider for å sikre medlemmene våre bedre lønns, - og arbeidsvilkår, enten de er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende.

Alle som har inntekt fra kunstneriske eller kunstpedagogiske yrker kan bli medlem i MFO. Vi organiserer blant annet utøvende musikere, dansere, pedagoger, produsenter, musikkterapeuter, scenografer,dirigenter, inspisienter, sufflører, teknikere og kritikere.

Som MFO-medlem får du blant annet gratis juridisk rådgivning, advokatbistand, kurs og konferanser, søknads- og kontraktshjelp og fri inkassotjeneste. Inkludert i medlemsskapet har du ulykkesforsikring, ansvarsforsikring og markedets beste innboforsikring. I tillegg får du tilgang til instrument- og utstyrsforsikring, turnéforsikring og reiseforsikring.