Sykebil
Nå får alle våre medlemmer Ulykkesforsikring fra If inkludert i sitt MFO-medlemskap.

Ulykke- og invaliditetsforsikringen gjelder ulykkesskade under øvelser, konserter, stevner, undervisning, møter, reiser o.l. som er relatert til medlemskapet i MFO. Forsikringen gjelder altså i arbeidstiden for alle som har yrker som begrunner medlemskapet i MFO. Den gjelder også på direkte vei fra hjemmet til arbeidsstedet og tilbake til hjemmet igjen.

Forsikringen har ingen unntak for arbeid i høyden.
For studentmedlemmer gjelder forsikringen i skoletiden og på direkte vei til og fra studiestedet.

  • Forsikringssum ved ulykkesdødsfall: kr 300 000
  • Forsikringssum ved medisinsk invaliditet: kr 500 000
  • Behandlingsutgifter: kr 25 000

 

For spørsmål angående forsikringen, send e-post til kenneth.sandhaland@if.no.
NB! Forsikringen gjelder MFOs betalende medlemmer, og inkluderer ikke pensjonistmedlemskap.