Bagasje
Nå kan medlemmer i MFO bestille Turnéforsikring hos If.

Forsikringen dekker eget og innleid/lånt utstyr som er innrapportert til MFO, og gjelder i hele verden. Turnéforsikring er en verdisaksforsikring med forsikringssum på 500 000 kr og egenandel på 5 000 kr. Den har 12 måneders varighet med årlig fornyelse.

Detaljert dokumentasjon over utstyr som inngår i Turnéforsikringspakken må sendes MFO samtidig som bestillingen hos If finner sted. Ved skade vil kunden få erstatning dersom den skadede gjenstanden er oppført på e-post til MFO før skaden inntrådte.

Det kan gjøres så mange endringer man vil i løpet av året, men forsikringstaker må passe på at det som til enhver tid er innrapportert ikke overstiger 500 000 kr og er dokumentert hos MFO.

  • Forsikringssum: kr 500 000
  • Egenandel: kr 5000
  • Pris: kr 6000 pr år

 

Turnéforsikring bestilles via e-post til kenneth.sandhaland@if.no. Forsikringen er gyldig straks bestilling er sendt.
Dokumentasjon over utstyr sendes til forsikring@musikerorg.no.