Du har Norges beste innboforsikring som en del av medlemskapet ditt i Creo. LOfavør Innboforsikring dekker alt du har av innbo i hjemmet ditt.

Hva er dekket?

 • Alt innbo og løsøre i hjemmet ditt. Ingen øvre forsikringssum. «Innbo er ting en normalt tar med seg ved flytting.»
 • Skade ved brann, vann og tyveri
 • Enkeltgjenstander og samlinger er forsikret for inntil kr 350 000,-
 • Smykker og gull er forsikret for inntil 350 000.-
 • Skade på matvarer ved utilsiktet temperaturendring


Forsikringen inneholder også dekninger av:

 • Tyveri
 • Sykkel
 • Uhellsdekning
 • Ved flytting
 • Rettshjelp og ansvarsdekning
 • ID tyveri

 

1. januar 2023 kommer det vilkårsendringer på innboforsikringen din, som du bør få med deg.

Les mer om innboforsikringen her.

Melde skade? Klikk her!