Her finner du et utvalg av kurs, konferanser og andre aktiviteter aktuelt for våre medlemmer.
22.02.2019
Kurs
Frilansfrokost: dagpenger, sykepenger og foreldrepenger?
Hvilke trygderettigheter har du som frilanser?
06.03.2019 - 07.03.2019
Kurs
Lover og avtaler
Kurs for tillitsvalgte. Innføring i lov og avtaleverk + Hvordan forberede seg til møter og forhandlinger.
06.03.2019 - 08.03.2019
LLB-messen 2019
Besøk Creo på Lyd, Lys og Bilde-messen i Telenor Arena!
10.03.2019 - 11.03.2019
Kurs
Scenekunstseminar
Creo inviterer tillitsvalgte og medlemmer innenfor scenekunstfeltet til kurs/seminar på Lillestrøm.
19.03.2019
Kurs
Arbeidstid og arbeidsplanlegging
KA og arbeidstakerorganisasjonene inviterer i fellesskap ledere og tillitsvalgte/ansatte til kurs om arbeidstid og arbeidsplanlegging.