Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2012

Pensjon i teater og orkester – viktig informasjon!

( 11.04.2012 )

Alle ansatte i teater- og orkestersektoren har tjenestepensjon og AFP, i tillegg til rettighetene i Folketrygden.

Det er imidlertid ikke slik at alle har samme type tjenestepensjonsordning, AFP-ordning eller pensjonsleverandør. De fleste har offentlig tjenestepensjon, men privat sektors AFP-ordning. Andre har både privat tjenestepensjon og privat AFP, mens en tredje gruppe har offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP!

Denne situasjonen gjør at det kan oppstå muligheter for å gå glipp av pensjonsrettigheter eller risiko for å bli ”låst” inne hos nåværende arbeidsgiver. Men dette er veldig avhengig av hvilke valg den enkelte gjør.

Det vi spesielt ønsker å gjøre dere oppmerksomme på, er av størst betydning for de som har passert 50 år og som vurderer å bytte jobb, ta permisjon eller vurderer å slutte som ansatt.

Dersom du er i denne gruppa, bør du få gjort en vurdering av konsekvensene dette gir for tjenestepensjon og AFP.

Snakk med tillitsvalgte, pensjonsleverandør eller arbeidsgiver for å få klarlagt konsekvensene av valgene dine og innhent eventuelt en skriftlig beregning av konsekvenser!

For mer informasjon om teamet, les gjerne mer her, her, her og her.

Med vennlig hilsen
LO Stat
Fagforbundet
Norsk Tjenestemannslag
Musikernes fellesorganisasjon
 
s