Hvem er du? / Næringsdrivende / Gamle sider / Aktuelt for næringsdrivende

Frivillig sykepengeforsikring

( 09.09.2016 )

Selvstendig næringsdrivende kan tegne frivillig forsikring for å oppnå sykepenger fra første sykedag, 100 prosent dekning fra 17. sykedag eller 100 prosent dekning fra første sykedag. NAV har for 2015 økt forsikringspremiene for alle alternativene.

Frilansere (ikke-ansatte lønnstakere) kan tegne frivillig tilleggsforsikring for å oppnå sykepenger fra første sykedag.

Premien for tilleggsforsikringen regnes av forventet pensjonsgivende årsinntekt som selvstendig næringsdrivende, resp, frilanser. Høyeste premiegrunnlag er seks ganger grunnbeløpet (G) som p.t. utgjør kr 555 456 pr. år.

 

For næringsdrivende er premiesatsene fra 1. januar 2016:

  • 2,0 prosent for rett til sykepenger med 65 prosent av sykepengegrunnlaget fra 1. sykedag.
  • 2,6 prosent (redusert fra 2,9 prosent) for rett til sykepenger med 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra 17. sykedag.
  • 9,5 prosent (redusert fra 9,3 prosent) for rett til sykepenger med 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra 1. sykedag.

For frilansere (ikke-ansatte lønnstakere) er premiesatsen fra 1. januar 2016:

  • 1,9 prosent (redusert fra 2,2 prosent) for rett til sykepenger (100 prosent) fra 1. sykedag.

 

Frivillig tilleggsforsikring kan tegnes hos ditt lokale NAV-kontor. Søknadsskjemaet kan du fylle ut på NAVs nettsider
Samme søknadsskjema benyttes både for næringsdrivende og frilansere.

Nærmere informasjon om frivillig forsikring for næringsdrivende finnes her og for frilansere her.
Vi presiserer at NAV bruker betegnelsen «frilansere» bare om ikke-ansatte lønnstakere; altså personer som utfører arbeid for lønn uten å være ansatt (fast eller midlertidig) eller selvstendig næringsdrivende. Blant musikere og scenekunstnere brukes «frilansere» ofte også om både næringsdrivende og midlertidig ansatte. Dette kan skape misforståelser i kontakten med NAV.

For næringsdrivende gjaldt ordningen med tilleggsforsikring tidligere også for rett til foreldrepenger. Fra 1.7.2008 ble den ordinære dekningsgraden for foreldrepenger til næringsdrivende utvidet fra 65 til 100 prosent, slik det lenge har vært for arbeidstakere og frilansere. Tilleggsforsikring er derfor ikke lenger er nødvendig for å oppnå rett til full dekning for foreldrepenger.

 
s