Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2003

Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid

( 02.12.2003 )

Regjeringen har vedtatt å starte et stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid. Programmet er åpent for kandidater som har avsluttet den høyeste kunstutdanningen innen sitt fagfelt. Stipendperioden vil være tre år. Det vil bli rekruttert stipendiater fra hele bredden av kunstneriske uttrykk innen dans, design, film, musikk, teater og visuell kunst.

Programmet har egen hjemmeside: www.kunststipendiat.no. Henvendelser kan også rettes til Kunsthøgskolen i Bergen som er programoperatør. Ta kontakt med Tone Lund-Olsen, tlf. 5558 7300, mobil 4164 9259, epost: tlo@khib.no

Søknadsfristen for 2004 vil være todelt. Fristen for å søke til en institusjon er satt til 16.1.2004. Institusjonen skal på selvstendig grunnlag vurdere hvilke søkere de vil fremme for programstyret. Fristen for å fremme søknader for programstyret er 1.3.2004.
 
s