Allmenn info / Pensjon

Pensjon

Etter alle endringene i folketrygdens alderspensjon og andre pensjonsordninger de siste årene, registrerer vi at stadig flere av våre medlemmer blir opptatt av pensjonsopptjening og framtidige pensjonsytelser. Svært forenklet kan vi si at det norske pensjonslandskapet består av folketrygdens alderspensjon, ulike former for tjenestepensjon og ulike ordninger for individuell pensjonssparing.

Alle som har skattepliktig inntekt (pensjonsgivende inntekt), enten det er som lønnsmottaker eller som næringsdrivende, tjener opp alderpensjon i folketrygden. Denne pensjonen er det for ganske mange nå mulig å ta ut fra fylte 62 år. Men slett ikke alle kan leve av denne pensjonen alene. De må altså fortsatt skaffe seg arbeidsinntekt eller ha andre pensjonsytelser i tillegg til folketrygdpensjonen.

De fleste arbeidstakere opparbeider seg også rett til tjenestepensjon fra ett eller flere arbeidsforhold. Det er imidlertid mange ulike ordninger, og reglene både for opptjening og utbetaling er høyst forskjellige.

Selvstendig næringsdrivende har ingen tjenestepensjonsordninger, og må selv sørge for å spare til den pensjonen de trenger i tillegg til folketrygden. Også her er det mange ulike ordninger og tilbud.

Vi kan gi våre medlemmer veiledning om hvilke pensjonsordninger som er knyttet til ulike arbeidsforhold, og hjelpe til å finne mer informasjon om rettigheter og ytelser.

En god og leservennlig innføring i temaet persjon finner du på nettstedet Arbeidslivet.no

Vi vil også anbefale disse nettsidene:

NAV, hvor du finner generell informasjon om folketrygdens alderspensjon, og hvor du kan logge deg inn på Din pensjon og få oversikt over egne opptjente rettigheter.

Norsk pensjon, en pensjonsportal med hvor du kan logge deg inn å få oversikt over alle dine egne antatte pensjonsrettigheter.

Statens pensjonskasse, med generell informasjon om tjenestepensjon for statsansatte og undervisningspersonale i skoleverket, hvor du også kan logge deg inn og få oversikt over egne rettigheter.

KLP, med generell informasjon om tjenestepensjon for ansatte i kommuner og fylkeskommuner (deriblant ansatte i kommunale kultur- og musikkskoler), hvor du også kan logge deg inn og få oversikt over egne rettigheter.

Oslo pensjonsforsikring, med generell informasjon om pensjonsrettigheter for ansatte i Oslo kommune (for ansatte i grunnskolen og videregående skole viser vi til Statens pensjonskasse).

Se også vår side om       seniorpolitikk.

 
s