Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2003

Forlik med Den Nationale Scene

( 19.11.2003 )

Tre oppsagte musikere ved Den Nationale Scene i Bergen kom i rettsmekling mandag 17. november til enighet med sin arbeidsgiver om nye vilkår for fratredelsen. Søksmålet som de tre hadde reist med støtte fra MFO, blir dermed hevet som forlikt.

Forliket innebærer at én av musikerne fortsetter i en annen deltidsjobb ved teatret, og har i tillegg fortrinnsrett til egnet musikerarbeid i framtida. De to andre fratrer ved årsskiftet, men er garantert en minimumsinntekt som musikere ved teatret de to neste årene og fortrinnsrett til egnet musikerarbeid i framtida. Alle tre får også et kontant sluttvederlag og overtar noen av de instrumentene de har brukt ved teatret.
 
s