Hvem er du? / Ansatt ved scenekunstinstitusjon / Aktuelt for scenekunstansatte

Uttalelse om etablering av profesjonelt kor

( 03.05.2010 )

I begynnelsen av mai 2010 leverte MFO en uttalelse til Norsk kulturråd med en oppsummering av forbundets synspunkter i debatten om etablering av et nytt, profesjonelt kor i Norge. Uttalelsen er et resultat av grundige interne prosesser i MFO, så vel i scenekunstseksjonen og scenekunstutvalget som i forbundsstyret.

MFOs hovedbudskap er at det må etableres et nytt profesjonelt kor nå, og at det må bygges opp fra grunnen av, etter en åpen prosess der alle interesserte og kvalifiserte sangere har fått anledning til å søke ansettelse i koret.

Les hele uttalelsen her.
 
s