Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2003

MFOs høringssvar - Kvalitetsutvalgets innstilling

( 15.10.2003 )

Musikernes fellesorganisasjon har i dag avgitt høringssvar til Utdannings- og forskningsdepartementet i forbindelse med Kvalitetsutvalgets innstilling.

I forbundets oversendelsesbrev heter det bl.a.:

"Musikernes fellesorganisasjon vil peke på at vi i vårt høringssvar har lagt mest vekt på estetisk og kulturell kompetanse som basiskompetanse i kapittel 8 og strukturspørsmål i videregående opplæring, spesielt for kunstfagene musikk, dans og drama i kapittel 13.

Musikernes fellesorganisasjon, som organiserer de fleste lærere innen kunstfagene i grunnopplæringen, vil gjerne bistå departementet i det videre arbeidet med denne viktige reformen."

MFOs høringssvar i sin helhet kan du lese her.
 
s