Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2003

MFO gir gratis kontrakthjelp til alle trønderartister

( 09.10.2003 )

Musikernes fellesorganisasjon tilbyr alle artister bosatt i trøndelagsfylkene gratis og uforpliktende gjennomgang av ikke-undertegnede platekontrakter fram til nyttår. Tilbudet er en direkte følge av bransjeseminaret Trigger som ble arrangert i Snåsa sist helg, hvor MFO var representert blant innlederne.

– Vi ga et tilsvarende tilbud til alle artistene som deltok under by:Larm i Trondheim i februar, og opplevde at det ble godt mottatt, sier forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand. – Vi ser jo at det er et svært rikt musikkliv på høyt nivå i Trøndelag, og antar at flere artister som ennå ikke har fått tilbud om platekontrakt, vil kunne få det i nær framtid. Da bør artisten innhente bistand og synspunkter fra profesjonelle bransjefolk som står fullt og helt på artistenes side, framholder Bjerkestrand.

– Platebransjen er dessverre full av fallgruver, og mange artister har undertegnet kontrakter som de har angret bittert på i ettertid. Platekontrakter inneholder gjerne formuleringer som man ikke legger så stor vekt på når drømmen om en karriere ser ut til å gå i oppfyllelse. Desto viktigere er det at man leser alt som står «med liten skrift», og at man fullt ut forstår hva kontrakten handler om. Det er før avtalen undertegnes at man kan kreve endringer i den. Etterpå er det som regel for seint, sier Bjerkestrand.

Tilbudet fra MFO gjelder alle artister i Nord- og Sør-Trøndelag, etablerte som uetablerte, og gjelder altså til og med 31. desember 2003. – Den eneste betingelsen vi stiller er at kontraktene ikke må være undertegnet når vi mottar dem til vurdering, sier Arnfinn Bjerkestrand, og presiserer at slik gjennomgang av kontrakter ellers er et stående, gratis medlemstilbud i MFO.

Spørsmål (FAQ) og svar om denne saken:

Gjelder tilbudet bare MFO-medlemmer?
- Nei, tvert imot. MFO-medlemmer har dette som et gratis tilbud året rundt. Fram til nyttår er tilbudet åpent for alle plateaktuelle artister bosatt i Trøndelag.

Hvorfor Trøndelag, og ikke hele landet?
- Tilbudet har direkte sammenheng med Trigger-seminaret som ble arrangert i Snåsa 4.-5. oktober 2003. Opprinnelig var det meningen at tilbudet bare skulle omfatte artister i Nord-Trøndelag, men MFO valgte å inkludere Sør-Trøndelag også.

Jeg vil benytte meg av tilbudet. Hva gjør jeg?
- Send kontrakten til MFO, på epost eller pr. faks 2306 2151. Husk å oppgi fullstendig svaradresse og telefonnummer til artisten (eller artistens kontaktperson).

Det må da være et eller annet lureri med dette tilbudet?
Neida. Tilbudet er et ledd i MFOs profileringskampanje. Som artist risikerer du ingen ting ved å benytte deg av det, bortsett fra å bli bedre kjent med MFO.
 
s