Hvem er du? / Mastereier / tilvirker

Mastereier / tilvirker

Stadig flere utøvere har finansiert sine egne innspillinger, og har dermed rettigheter som tradisjonelt har ligget hos plateselskapet. Grunnlag for denne utviklingen ligger blant annet i at artistene i større grad ønsker å kontrollere masterrettigheter selv, og at plateselskapene gjennom inngåelse av lisensavtale med artisten reduserer sin risiko, herunder lavere kostnader. På den annen side er musikkbransjen i stor forandring. Dagens situasjon er at inntekter fra fysiske distribusjon av CD har falt radikalt, inntekter fra digitalt salg har flatet ut, mens inntekter fra streaming har økt betydelig. I takt med nedgangen knyttet til fysisk distribusjon er det i dag vanskeligere å få distribuert sin CD.

Som mastereier (tilvirker) vil det være naturlig å inngå en såkalt lisensavtele med for eksempel et plateselskap for å få utgitt din musikk. Dette vil normalt omfatte både fysisk og digital distribusjon i tillegg til markedsføring og promo, selv om vi ser stadig flere eksempler på at avtalen kun omfatter digital- og/eller streaming distribusjon. Hvorvidt avtalen skal omfatte både digital og fysisk utnyttelse må artist og selskap måtte ha en løpende vurdering av – noe som også vil være basert på hvilken musikksjanger det er snakk om.

Til venstre finner du en sjekkliste over hvilke punkter en lisensavtale bør inneholde. Det gjøres oppmerksom på at listen ikke er utømmende, men kun eksempler på viktige punkter som bør være med i en avtale. Videre er det viktig å være klar over at det kan være stor variasjon i hva som er viktig for akkurat deg som tilvirker å avtale med et konkret plateselskap.

Som medlem av MFO får du gratis juridisk bistand også ved inngåelse av denne type avtaler. MFO vil derfor anbefale at du tar kontakt for bistand forut for inngåelse av enhver lisensavtale.

MFOs tilbud til tilvirkere/mastereiere er gratis, uansett hvilken medlemskategori du ellers tilhører.

 
s