Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2011

Ludvig Mathias Lindemans 200 årsjubileum 2012

( 16.11.2011 )

I 2012 er det 200 år siden musikeren Ludvig Mathias Lindeman ble født. Gjennom et langt liv gjorde han en uvurderlig innsats som komponist, utøver, pedagog og folkemusikksamler. Som strateg og aktør sto han sentralt i byggingen av et levende og bærekraftig musikkliv grunnet på norske og europeiske musikktradisjoner.
Ved 200-årsjubileet for hans fødsel inviterer Lindemans Legat aktører i norsk musikk- og kulturliv til å synliggjøre og aktualisere hans store bidrag til det rike musikklivet vi har i dag.

Lindemans Legats bidrag til 200-årsfeiringen vil først og fremst bestå av følgende:

Legatets nettsted er utvidet med materialet om jubilanten og musikerslekten Lindeman. Mer materiale vil komme i løpet av de kommende ukene og månedene. Her vil det også komme en rekke lenker til andre nettsteder der man kan finne Lindeman-materiale, også noter og klingende musikk.

På nettstedet vil man finne en jubileumslogo og noen bilder av jubilanten til fri avbenyttelse, se http://lindemanslegat.no/?page_id=1034.

På nettstedet er det også opprettet en kalender der det vil kunngjøres så mange jubileumsarrangementer og –hendelser som mulig. Alle som tenker å gjøre noe som markerer 200-årsjubileet, er velkommen til å melde det inn til denne kalenderen, se http://lindemanslegat.no/?cat=45.

To spesielle, jubileumsrelaterte Lindemanpriser vil i jubileumsåret bli tildelt personer som har gjort betydningsfulle innsatser innen områdene norsk folkemusikk og kirkemusikk. Fagmiljøer i Norge er invitert til å nominere kandidater til prisene, se http://lindemanslegat.no/?p=602. Frist er 1. februar 2012.

Legatet har satt av noe økonomiske midler i 2012 for å kunne yte støtte til en del jubileumsarrangementer, se http://lindemanslegat.no/?page_id=32. Søknadsfrister er 1. desember 2011 og 1. april 2012.

Legatets formål er å bidra til videreføring av den sterke tradisjonen musikerslekten Lindeman har bygget gjennom mange generasjoner, med forankring både i den vestlige kunstmusikken og i norske, folkelige musikktradisjoner, en tradisjon som har hatt og fortsatt har stor betydning for komponister, utøvere, musikkpedagoger i Norge, og for folk i sin alminnelighet – i skolen, i kirken, i lokalsamfunnet og i hjemmet. I tilknytning til neste års Lindeman-jubileum gleder vi oss spesielt over alle tiltak som løfter fram og som viderefører og fornyer Ludvig Mathias Lindemans store livsverk.
 
s