Medlemsfordeler / Trygghet i arbeidsforholdet / Gjeldende tariffavtaler

Virke

Hovedavtalen
Hovedavtalen LO - HSH 2014 - 2017

Landsoverenskomstene
Landsoverenskomst for utdanning 2014 - 2016
Landsoverenskomst for virksomheter 2014 - 2016
Landsoverenskomst for høgskoler 2014 - 2016
Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner 2014 - 2016
Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten 2014 - 2016

Særavtaler for skoleverket
Særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen 1.1.2015 - 31.12.2017
Protokoll særavtale folkehøgskolene 2018 til 2019
Særavtale for undervisningspersonale i grunnskole, videregående skole, kompetansesentra m.m. 1.8.2015 - 31.12.2017
Protokoll særavtale for grunnskole, videregående, kompsentra og andre undinst 2018 til 2019

Norges Musikkorps Forbund
Norges Musikkorps Forbund er nå omfattet av Landsoverenskomsten for vrksomheter i Virke (se ovenfor).
Det er tariffavtalens lønnssystem i § 26 som skal gjøres gjeldende.

Særavtale med NMF om lønns- og arbeidsvilkår for lærere, instruktører og ledere på kurs
Denne avtale utløp 31. desember 2008 og er ikke fornyet.
Spørsmålet om lønn og andre vilkår på NMFs kurs må nå avklares i individuelle forhandlinger mellom NMF og de lærerne og instruktørene som tilbys slike oppdrag. MFO minner om at ingen medlemmer bør påta seg oppdrag før vilkårene er stadfestet i et akseptabelt, skriftlig tilbud som omhandler både lønn og andre arbeidsvilkår.

Norsk Musikkråd, Musikkens studieforbund og fylkesmusikkrådene
Som tariffavtale gjelder Landsoverenskomsten for virksomheter (se ovenfor).

 
s