Medlemsfordeler / Trygghet i arbeidsforholdet / Gjeldende tariffavtaler

Spekter

De nasjonale og regionale orkestrene og teatrene, Den Norske Opera & Ballett og Operaen i Kristiansund er tilsluttet Arbeidsgiverforeningen Spekter. Det samme er Norsk rikskringkasting AS og Stiftelsen MIC Norsk Musikkinformasjon. Spekter omfatter dessuten helseforetakenene, en rekke tidligere statlige virksomheter som er fristilt fra forvaltningen og etablert som selvstendige selskaper (f.eks. NSB AS og Posten Norge AS) og andre virksomheter som er eid av eller tett knyttet til staten.

MFO er gjennom hovedsammenslutningen LO Stat part i hovedavtalen med Spekter (NAVO). Overenskomstene med virksomhetene i Spekter er delt i to deler; en A-del som er inngått mellom LO Stat og Spekter, og en B-del som er inngått mellom de enkelte fagforbundene og de enkelte virksomhetene.
MFO har inngått slike overenskomster med Norsk rikskringkasting AS, Den Norske Opera & Ballett AS, Operaen i Kristiansund, Oslo-filharmonien, Stiftelsen Harmonien (Bergen Filharmoniske Orkester), Kristiansand Symfoniorkester, Stavanger Symfoniorkester, Trondheim Symfoniorkester, Tromsø Symfoniorkester, Det Norske Blåseensemble og alle de nasjonale og regionale teatrene. MFO har også inngått overenskomst med Stiftelsen Musikkinformasjonssenteret (MIC) og er part i overenskomstene med helseforetakene.

I Spekter-området organiserer MFO musikere og musikkfaglig personale i symfoniorkestrene og i Det Norske Blåseensemble, musikere i Kringkastingsorkestret, musikere, korsangere, sangsolister, ballettdansere, inspisenter og sufflører m.fl. ved Den Norske Opera, musikere i Operaen i Kristiansund og musikere, inspisienter og sufflører ved teatrene. MFO organiserer også musikkterapeuter i helesforetakene og ansatte i Stiftelsen Musikkinformasjonssenteret (MIC).

Hovedavtalen LO Stat – Spekter
Hovedavtalen i Spekter 01.01.2016 - 31.12.2017

Kringkastingsorkestret
Overenskomst med Spekter og Norsk rikskringkasting 01.04.2016 - 31.03.2018 (per 01.04.2017)
Lønnstabell A pr 01.05.2017
Lønnstabell B pr 01.04.2013
Lønnsplan for musikere i KORK pr 01.05.2017 

Det Norske Blåseensemble anno 1734
Overenskomst med Det Norske Blåseensemble anno 1734 01.04.2016 - 31.03.2018 (per 01.04.2017)
Særbestemmelser for leilighetsvis tilsatte musikere i Det Norske Blåseensemble anno 1734 (per 01.04.2017)

Bergen Filharmoniske Orkester
Overenskomst med Spekter og Stiftelsen Hamonien 01.04.2016 - 31.03.2018, pr 01.04.2017
Særbestemmelser for leilighetsvis tilsatte musikere i Bergen Filharmoniske Orkester (per 01.04.2017)

Kristiansand Symfoniorkester
Overenskomst med Spekter og Kilden IKS (KSO) 2016 - 2018
Særbestemmelser for leilighetsvis tilsatte musikere i Kristiansand Symfoniorkester (per 01.04.2017)

Oslo-filharmonien
Særbestemmelser for leilighetsvis tilsatte musikere i Oslo-filharmonien

Stavanger Symfoniorkester
Overenskomst med Spekter og Stavanger Symfoniorkester 2016 - 2018 (per 01.04.2017)
Særbestemmelser for leilighetsvis tilsatte musikere i Stavanger Symfoniorkester (per 01.04.2017)

Nordnorsk Opera og Symfoniorkester
Overenskomst med Spekter og Nordnorsk Opera og Symfoniorkester 01.04.2016 - 31.03.2018 (per 01.04.2017)
Særbestemmelser for leilighetsvis tilsatte musikere i Nordnorsk Opera og Symfoniorkester (per 01.04.2017)

Trondheim Symfoniorkester
Overenskomst med Spekter og Trondheim Symfoniorkester 01.04.2016 - 31.03.2018 (per 01.04.2017)
Særbestemmelser for leilighetsvis tilsatte musikere i Trondheim Symfoniorkester (per 01.04.2017)

Den Norske Opera & Ballett
Overenskomst med Den Norske Opera & Ballett AS 01.04.2016 - 31.03.2018 (per 01.04.2017)
Særbestemmelser for leilighetsvis tilsatte musikere ved DNO&B (per 01.04.2017)
Særbestemmelser for leilighetsvis tilsatte korsangere ved DNO&B (per 01.08.2017)

Operaen i Kristiansund
Overenskomst med Spekter og Operaen i Kristiansund 01.04.2016 - 31.03.2018
Særbestemmelser for leilighetsvis tilsatte musikere i Kristiansund Sinfonietta (sesongen 2017-18)

Teateroverenskomsten
Overenskomst med Spekter og NTO for teatre som er tilsluttet Arbeidsgiverforeningen Spekter 01.04.2016 - 31.03.2018 (per 01.04.2017)

Utdrag av frilansbestemmelsene i teateroverenskomsten
Lønnsbestemmelser for midlertidig ansatte musikere og sangere ved teatrene 01.04.2016 - 31.03.2018 (per 01.04.2017)

Music Norway
Overenskomst med Music Norway 01.04.2016 - 31.03.2018

Helseforetakene
Overenskomstene med helseforetakene er delt inn i to deler.
Del A1 – Overenskomst mellom Spekter og LO-forbundene for perioden 2016 - 2018
Del A2 – Protokoll mellom Spekter Helse og LO-forbundene 2017

Del B er overenskomster som er inngått med hvert enkelt helseforetak, og kan etterspørres lokalt.

 
s