Medlemsfordeler / Trygghet i arbeidsforholdet / Gjeldende tariffavtaler

Kirkelig tariffområde

Til det kirkelige tariffområdet hører alle ansatte i de kirkelige fellesrådene. Alle fellesrådene er tilsluttet Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (KA), som inngår tariffavtaler på deres vegne. 
MFO har inngått en hovedavtale og en overenskomst (Hovedtariffavtalen) med KA. Avtalene er identiske med den som er inngått av andre forbund med medlemmer som ansatt i fellesrådene, og gjelder dermed for alle anlsatte i dette området. Prestene er tilsatt i statlige stillinger, og hører til det statlige tariffområdet. MFO har også inngått særavtaler med nærmere bestemmelser for kirkelige stillinger, bl.a. kantorer og organister, og for andre yrkesgrupper eller forhold (se nedenfor). 
I det kirkelige tariffområdet organiserer MFO først og fremst kantorer og organister.

Hovedavtale
Hovedavtale for kirkelig sektor
Endringer i Hovedavtalen per 01.01.2014, jf protokoll av 20.06.2014

Hovedtariffavtale
Hovedtariffavtale for kirkelig sektor
Endringer i HTA for perioden 2016-2018
Særbestemmelser for Oslo for perioden 2010-2012. Bestemmelsene er prolongert for inneværende tariffperiode

Tjenesteordning
Kvalifikasjonskrav og tjenesteordning for kantorer

Særavtaler
Rundskriv 08/15 fra KA om reforhandlede sentrale særavtaler for perioden 2015-2016
Sentrale særavtaler og veiledninger til disse for kirkelige stillinger 2015-2016

Veiledning til særavtalene
Partene i KAs tariffområde har i fellesskap utarbeidet veiledninger til særavtalene, og de er uttrykk for en felles forståelse og rådgivning for anvendelse av avtalene. Veiledningene er likevel ikke å forstå som en del av særavtalene, jf. Hovedavtalen § 1.3 og § 5.

 
s