Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2010

Høring - rapporten Kulturskoleløftet - kulturskole for alle

( 18.11.2010 )

22. desember 2009 oppnevnte Kunnskapsdepartementet et utvalg som blant annet skulle se nærmere på utfordringene og mulighetene som ligger i et styrket samarbeid mellom kulturskolen, grunnskolen og SFO, og gi forslag til hvordan ulike kulturskoleaktiviteter og andre kulturaktiviteter bedre kan legges inn i tilknytning til skoledagen. Utvalget har avgitt rapport, og departementet sender denne nå på bred høring med frist 14. februar 2011.

 
s