Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2010

Budsjetthøring i Utenriks- og forsvarskomiteen

( 26.10.2010 )

MFO deltok i dag i den åpne høringen om statsbudsjettet i Utenriks- og forsvarskomiteen. MFOs anliggende var naturligvis Forsvarets musikk. -Jeg er rett og slett alvorlig bekymret for framtida til Forsvarets musikkorps, sa forbundsleder Renée Rasmussen i sitt innlegg i høringen.

Forbundslederen innledet med å peke på at driftssituasjonen for Forsvarets musikkorps er blitt svært vanskelig i 2010. Ingen av de fem musikkorpsene har nok penger til å opprettholde et normalt aktivitetsnivå. Dessuten krever forsvarsledelsen nå at korpsene skal si opp produksjonspersonale og annet støttepersonale og det betyr enda lavere aktivitet

-Det er blitt hevdet at Forsvarets musikk i likhet med andre virksomheter må finne seg i å dekke inn tidligere års underskudd. Det er helt riktig, men det er samtidig bare en brøkdel av sannheten om hva som har gått galt, sa Renée Rasmussen.

-Det er også blitt hevdet at ambisjonene i Forsvarets musikk har vært for høye. Faktum er at ambisjonene har vært som beskrevet i tidligere budsjettproposisjoner og ikke minst i St.meld. nr. 33 (2008 2009) om kulturvirksomheten i Forsvaret fram mot 2020. I mine øyne hadde det vært større grunn til å bebreide Forsvarets musikk om virksomheten ikke hadde rettet seg etter disse ambisjonene, fortsatte hun.

Rasmussen hevdet at den egentlige årsaken til ressursmangelen er å finne i Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon, som ikke har skapt forutsigbare rammebetingelser for Forsvarets musikk. Budsjettmidler er blitt overført fra musikken til andre formål, og avdelingens regnskaper og budsjettprognoser har på langt nær vært gode nok som styringsverktøy for musikkorpsene.

-Med det budsjettforslaget for 2011 som nå er lagt fram, er det ingen utsikter til bedre forhold. Jeg er rett og slett alvorlig bekymret for framtida til Forsvarets musikkorps. Det er ikke første gangen korpsene er ute i hardt vær, og det er mindre enn ti år siden to korps ble lagt ned. Både Forsvaret og det norske samfunnet trenger de fem som er igjen. Og de må lov til å yte sitt beste, både i kvalitet og kvantitet. Det er så lite som skal til – i tillegg til det som allerede blir brukt til faste utgifter, lød denne delen av budskapet fra MFOs leder.

Den andre delen handlet om Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon og deres rolle: -Og så må det dessverre gjennomføres enda en omorganisering. FAKT er blitt en belastning for Forsvarets kultursatsing, i stedet for en styrking. MFO mener at Forsvarets musikk vil være langt bedre tjent med en organisering direkte under Forsvarsdepartementet. Det kan trolig også sikre at vedtatte målsettinger blir forsøkt nådd, i stedet for som nå; at de synes å bli motarbeidet, avslluttet Renée Rasmussen.

MFOs synspunkter er også oppsummert i dette notatet som ble overlevert komiteen. I høringen var MFO representart med forbundsleder Renée Rasmussen, musiker og løytnant Cathrine Nyheim og seniorrådgiver Odd Langklopp.
 
s