Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2009

Forslag til forbedringer og forenklinger for næringsdrivende utøvere

( 26.10.2009 )

MFO, Norsk Jazzforum og GramArt har nylig sendt et felles brev til finansminister Sigbjørn Johnsen og arbeids- og inkluderingsminister Rigmor Aasrud, med kopi til kulturminister Anniken Huitfeldt. I brevet foreslår organisasjonene en rekke tiltak for å forbedre og forenkle situasjonen for næringsdrivende, utøvende kunstnere, bl.a. med utgangspunkt i resultatene fra levekårsundersøkelsen for kunstnere fra 2006 og regjeringens Kulturløftet II.

Tiltakene som organisasjonene foreslår, dreier seg om både skattemessige og trygdemessige vilkår, og brevet understreker at hensikten med forslagene er tredelt: Å styrke det frie feltet; å gjøre det enklere for næringsdrivende, utøvende kunstnere å oppfylle kravene til organisering og rapportering; å bedre det sosiale sikkerhetsnettet for næringsdrivende utøvende kunstnere.

De konkrete forslagene handler om
• dagpengerett for utøvende kunstnere
• sykepengerett for utøvende kunstnere
• opptjening av supplerende pensjonsrettigheter for utøvende kunstnere
• minstefradrag i næring
• endringer i retten til fradrag for utgifter til kost og losji
• endringer i retten til fradrag for bilhold

Brevet er et ledd i oppfølgingen av det musikermøtet MFO og Njf arrangerte i januar i år. Det varsles allerede nå at det vil bli holdt et nytt musikermøte 11. januar 2010, hvor også Gramart kommer inn på arrangørsida. Dette møtet vil diskutere flere mulige tiltak for de aktuelle medlemsgruppene. Hvis du har innspill til møtet, kan du sende en epost til MFO.
 
s