Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2008

Endelig: Tariffavtale for frilansere i Forsvarets musikk

( 17.12.2008 )

MFO og Forsvaret ble torsdag 17.12.2009 enige om en særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for midlertidig tilsatte musikere og sangere i Forsvarets musikk. Avtalen trer i kraft fra 1. januar 2009.

MFOs nestleder Renée Rasmussen omtaler avtalen som en milepæl i MFOs arbeid for å bedre vilkårene for frilansmusikerne og -sangerne. Forbundet har arbeidet i mange år med denne avtalen, og har ikke minst brukt mye tid på å komme fram til et gjennomarbeidet og realistisk avtaleforslag før forhandlingene med motparten.
Avtalen fastsetter at midlertidig tilsatte for inntil 1 måned for de fleste former for arbeid skal lønnes med timelønn i høyeste ansiennitetstrinn for løytnant (p.t. brutto kr 167,20 pr. time) multiplisert med 2,5. Avtalen inneholder også andre bestemmelser om arbeidstid, beregning av arbeidstid, instrumenter og uniform m.v.
Se protokollen fra forhandlingsmøtet her og hele særavtalen her. Avtalen er også permanent tilgjengelig sammen med andre særavtaler i det statlige tariffområdet på denne siden (se "Særavtaler").
Avtalen løper for ett år om gangen fra 1. januar, og MFO vil naturligvis følge nøye med på erfaringene; særlig i løpet av det første året. Vi vil gjerne ha synpunkter fra medlemmer og tillitsvalgte etter hvert som effekten av avtalen blir klare. Eventuelle kommentarer kan sendes til mfo(at)musikerorg.no (bytt ut (at) med @ når den kopieres inn i e-postprogrammet).
 
s