Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2007

Viktig endring i Kommunenes Personalhåndbok

( 20.12.2007 )

 


MFO har i samarbeid med Skolenes landsforbund, Kulturforbundet, Norges Musikkorps Forbund, Landslaget for spelemenn og De Unges Orkesterforbund oppnådd en viktig endring i Kommunenes Personalhåndbok. I håndbokas siste utgave åpnes det for å gi velferdspermisjon for deltakelse i større kulturarrangementer, nasjonalt og internasjonalt.

 

Fram til nå har arbeidsgiver kunnet innvilge lønnet velferdspermisjon ved deltakelse i nasjonale og internasjonale mesterskap innen idrett, men ikke innen kultur. Tilbakemeldinger MFO har fått fra ansatte i kommuner og fylkeskommuner har vist at det har vært problematisk å oppnå permisjon ved deltakelse i nasjonale og internasjonale mesterskap innenfor kultursektoren.

Organisasjonene uttrykte bekymring for dette i et brev til KS 11. september i år, og foreslo en endring av bestemmelsen. Denne endringen er nå kommet på plass.

Bestemmelsen i Kommunenes Personalhåndbok lyder heretter slik:
Velferdspermisjoner
Velferdspermisjon med lønn eller uten lønn utover det som framgår av arbeidsmiljøloven kap. 8 og Hovedtariffavtalen § 8, må kommunen, fylkeskommunen, bedriften selv ta stilling til.
Aktuelle temaområder som kan vurderes er:
– Ved alvorlig sykdom og død i nærmeste familie
– For tilvenning av barn i barnehage
– For eget bryllup
– Til husbygging og istandsetting av eget hus/leilighet
– For deltakelse i større kultur- og/eller idrettsarrangementer (eksempelvis nasjonale og interernasjonale musikk- og idrettskonkurranser)
– For feiring av religiøse og nasjonale høytidsdager som ikke er offisielle etter norsk kalender
– Dersom flytting er nødvendig ved skifte av arbeidssted hos en og samme arbeidsgiver
– Undersøkelse og behandling hos lege, tannlege, fysioterapeut og andre private gjøremål
– Permisjon for ansatte tilknyttet hjelpekorps i forbindelse med utrykning til hjelp for nødstilte
 
s