Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2007

OTP – ny medlemsfordel for selvstendig næringsdrivende

( 17.12.2007 )

MFO har inngått samarbeidsavtale med SpareBank 1 Livsforsikring om Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) for selvstendig næringsdrivende. Myndighetene har lansert OTP som et frivillig tilbud til selvstendig næringsdrivende. Dette gir en gunstig mulighet for pensjonssparing som gir fullt skattefradrag i personinntekten. Avtalen med SpareBank 1 Livsforsikring gir MFOs medlemmer 30% rabatt på stykkgebyr.

Pensjonssparing
Du kan spare inntil 4 prosent av din personinntekt i næring mellom kr 66.812 (1xG, folketrygdens grunnbeløp) og kr 801.744 (12xG) til alderspensjon. Pensjonen utbetales over minimum 10 år fra din lovbestemte pensjonsalder, normalt 67 år.

Nesten 50 prosent av sparingen finansieres av myndighetene
Skattereglene som hittil har vært forbeholdt lønnstakere kan du som selvstendig næringsdrivende nå ta del i ved å tegne OTP. Ved å betale maksimalt innskudd til alderspensjon på 4 prosent, kan du oppnå inntil 50 prosent i skattefradrag.
Klikk her for å se du hvor mye du sparer i skatt.

Betalingsfritak
Pensjonsavtalen kan også inkludere betalingsfritak ved arbeidsuførhet, som betyr at SpareBank 1 overtar innbetalingen til alderspensjon forholdsmessig ved sammenhengende arbeidsuførhet på minst 20 prosent over 12 måneder.For å benytte deg av denne medlemsfordelen, ta kontakt med din nærmeste SpareBank 1-bank og henvis til MFOs OTP-avtale.
 
s