Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2007

VGS: Sterk bekymring for utviklingen i Nordland

( 27.11.2007 )

I et felles brev til Fylkesrådet i Nordland uttrykker fylkeslagene til en rekke organisasjoner, bl.a. MFO, Fagforbundet, Skolenes Landsforbund, Fellesorganisasjonen (FO) og Utdanningsforbundet sterk bekymring for den økonomiske situasjonen for de videregående skolene i fylket. I brevet vises det til at Fylkestinget gjennom de vedtatte utviklingsmålene har en klar målsetting om å styrke kvaliteten i den videregående opplæringa. Samtidig har Fylkestinget fattet vedtak som vil innebære millionnedskjæringer for de fleste skolene i fylket.

I brevet heter det: «Med de foreslåtte nedskjæringene kan vi ikke se at skolene og våre medlemmer har mulighet til å nå de vedtatte utviklingsmålene. Vi er bekymret for dagens situasjon. Størstedelen (80-90%) av skolenes budsjett er lønnsmidler som må dekkes inn først. Skolenes kjernefunksjon, opplæring, bli rammet. Nedskjæringer vil også ramme driftsbudsjettene. Dermed vil også skolenes støttefunksjoner bli redusert. Vi frykter det også vil få følger for renhold, bygningsdrift, kontortjeneste, miljøtjeneste og driftsmidler til disse oppgavene. Disse tjenestene er en del av det helhetlige opplæringsmiljøet som ikke må undervurderes i forhold til best mulig opplæringstilbud til elevene.»

Les hele brevet her.
 
s