Forside
Min side Bli medlem
Image

MFO og KS har inngått en rammeavtale om vilkår for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken

Rammeavtalens formål er å regulere vilkår for avtaler mellom fylkeskommuner/kommuner og kunstnere som oppdragstakere/selvstendig næringsdrivende som engasjeres for oppdrag for Den kulturelle skolesekken.

- Dette har vært krevende og vanskelige forhandlinger, med problemstillinger og spørsmål som partene har brukt mye tid på å avklare seg imellom. Men vi i MFO er veldig tilfredse med at vi har blitt enige om en rammeavtale som gir forutsigbarhet både for våre medlemmer og andre kunstnere på oppdrag for DKS, for fylkeskommunene og 100%- kommunene, sier forbundsleder i MFO Hans Ole Rian.

Det er viktig å være klar over at Rammeavtalen ikke er en tariffavtale. KS anbefaler derfor fylkeskommunene og kommunene å vedta avtalen og legge den til grunn når de skal inngå de individuelle oppdragsavtalene i DKS. Kulturtanken vil i sitt tildelingsbrev legge inn avtalen som den «bransjestandard» fylkene og 100%-kommunene skal følge.

Rammeavtalen regulerer blant annet:

 • de økonomiske vilkårene for kunstnere som oppdragstakere
 • rammer for oppdraget
 • oppdragsgiver og oppdragstakers plikter
 • immaterielle rettigheter


Hans Ole Rian påpeker at Rammeavtalen er en avtale som regulerer oppdragstakerforhold, dvs som næringsdrivende.

- Vi har allerede nå signalisert at vi til høsten kommer til å kreve forhandlinger om en egen særavtale for oppdrag som arbeidstaker. Dette hjemlet i Hovedavtalens Del A, § 4-3 Forhandlinger om sentrale særavtaler. Grunnen til at vi ikke gjorde dette nå i vår, er at forhandlinger om en arbeidstakeravtale er betydelig mer omfattende og komplisert enn den avtalen som vi nå greide å forhandle frem. Vi ville rett og slett ikke kommet i land med en arbeidstakeravtale før sommerferien.

Det viktigste i avtalen er dette:

 • Honoraret skal være minst 4.500,- per formidlingsdag. Det er 15,41 % opp fra satsen i «Akershusavtalen» og 9,59 % opp fra den gamle Rikskonsertavtalen, om en regner om lønnssatsen der til næringssats. (10.99% om en regner inn at satsen i denne avtalen er fra 01.01.2018). Minst betyr at det er åpning for individuelle forhandlinger og tilpasninger oppover.
 • Reisedager honoreres med 75% av honorarsats.
 • Møter/prøver honoreres med minst 625,- pr time, og for minst fire timer pr fremmøte.
 • Selv om «Akershusavtalen» ikke hadde ett tillegg for turnéer der utøver reiser alene (dette lå inne i Rikskonsertenes avtale), fikk vi aksept for dette i denne nye avtalen. Merk at dette punktet har begrensninger i hvem som kan få dette tillegget. Grunnen til dette er at dette gis til de gruppene som tidligere kunne få dette på Rikskonsertavtalen, og at det ikke tilstås til turneer der innholdet er av en slik natur at oppdragstaker normalt reiser alene.
 • Det er viktig å merke seg punktet om ansvarsforsikring, da man som næringsdrivende har et utvidet ansvar for utstyr og eventuelle uhell som kan oppstå på konserter og på reiser. For alle MFO-medlemmer er dette fra og med juli dekket gjennom din kontingent. Blant annet fordi det er et krav i denne DKS- avtalen, har vi fremforhandlet en egen kollektiv forsikringsavtale med If skadeforsikring. Les mer om Ansvarsforsikringen.
 • I den gamle Rikskonsertavtalen lå det inne et punkt om tillegg for utøvere med over 200 reisedøgn i DKS/skolekonsertene. Dette fikk vi dessverre ikke videreført på samme måte som tidligere, men vi argumenterte for at dette har en verdi for feltet samlet, og fikk aksept for dette. Det er en av grunnene til at økningen i honorar er så pass betydelig.
 • Vi har fått aksept for at rammene rundt oppdraget må fastsettes sentralt, både når det gjelder tid og antall konserter. Begrensningene for dansere er verdt å ta med seg i så måte.
 • I forhandlingsmøte med Oslo kommune den 25. juni i år ble det også enighet om at denne avtalen skal legges til grunn for utøvere på oppdrag for den kulturelle skolesekken i Oslo fra 1.8.2018

Men hva med de som fremdeles ønsker å ta oppdrag som lønnsmottaker i perioden frem til vi får fremforhandlet en sentral avtale med KS om dette? Dere kan fremdeles være lønnsmottagere, og dere kan enten bruke den rammeavtalen som ble fremforhandlet mellom Kunstnernettverket og fylkeskommunene, eller bruke Rikskonsertavtalen som utgangspunkt, selv om denne siste formelt utløper nå til sommeren. Disse avtalene finner dere her.

 

 

 
s