Forside
Min side Bli medlem
Image

Oppsigelsestiden starter etter avtalt ferie

Hva er siste arbeidsdag hvis arbeidstaker blir sagt opp rett før en avtalt ferie?
Ifølge Høyesterett har arbeidstaker krav på sammenhengende oppsigelsestid – hvis oppsigelsesfristen er kortere enn 3 måneder. Det kan bety at oppsigelsesfristen starter først etter at arbeidstaker har hatt ferie.

Ferieloven er en vernelov som ivaretar arbeidstakers behov for en fullverdig ferie. Hva som skal skje hvis ferien allerede er bestemt og arbeidstaker deretter blir sagt opp, er regulert i Ferieloven § 8 1. ledd. Den sier at når oppsigelsesfristen er kortere enn 3 måneder kan arbeidstaker motsette seg at allerede fastsatt ferie avvikles i oppsigelsestiden. Ferieloven sier dessuten at arbeidsgiver ikke kan legge ferien til oppsigelsestiden, etter at han har sagt opp medarbeideren.

Det er viktig å merke seg at begge begrensningene i Ferieloven gjelder tilfeller hvor arbeidsgiver sier opp. Arbeidstakers egen oppsigelse blir ikke påvirket av ferieavviklingen, siden arbeidstaker da ikke har samme behov for å områ seg.

 
s