Forside
Min side Bli medlem

Krisen i luft­ambulanse­tjenesten er alvorlig - situasjonen må løses umiddelbart.

Beredskapen og situasjonen i luftambulansetjenesten er ustabil, og liv og helse settes på spill. Hovedårsaken til dette skyldes at nasjonale helsemyndigheter i anbudsprosessen unnlot å sikre at nøkkelpersonell, som ambulanseflygere og teknikere, kan fortsette i jobbene sine ved operatørskifte. Dette er en uholdbar situasjon som må løses umiddelbart.

Helsemyndighetene har gjennomført en anbudsprosess som går utover befolkningens trygghet. Sterke advarsler om at luftambulansetjenesten måtte sikres ved å overføre erfaring og kompetanse ved eventuelt operatørbytte ble ignorert. Helsemyndighetene har så langt vist manglende evne til å få kontroll over den alvorlige situasjonen, og har ikke satt inn noen konkrete tiltak som løser hovedårsaken til krisen, nemlig personellflukten.   

Når ansvarlige helsemyndigheter ikke kan garantere for liv og helse må Stortinget gripe inn og løse situasjonen. Folks trygghet må settes først. Sammen med Lo-forbundene anmoder MFO derfor Stortinget om å sørge for at regjeringen iverksetter konkrete tiltak som umiddelbart sikrer at nøkkelpersonell kan fortsette i ambulanseflytjenesten, og dermed sikrer varige løsninger som gir trygghet for pasientene.

 
s