Forside
Min side Bli medlem
Image

Revidert nasjonalbudsjett 2018 - kulturlivet avspist med smuler.

I dag la Regjeringen fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, og jeg må innrømme at jeg hadde forventninger om at vår nye kulturminister fra Venstre ville sette et tydelig kulturpolitisk avtrykk i dette budsjettet. Dessverre ble jeg skuffet. I budsjettet følger Venstre opp prioriteringene fra de to foregående kulturministrene fra Høyre, og prioriterer idrett foran kultur. Mens tildelingene til idrettsformål summerer seg til et tresifret antall millioner, er kulturlivet avspist med smuler.

Spesielt er jeg skuffet over at kulturministeren, som før hun ble minister lovte at Venstre skulle være garantisten for fremtiden til Forsvarets musikk, ikke finner de få midlene som skal til for å reversere kuttene av tolv stillinger i denne særdeles viktige kulturinstitusjonen.

Jeg er også kritisk til at ministeren ikke svarer ut den bestillingen som kom fra et samlet kulturliv tidligere i år om å bevilge fem millioner over tre år til Balansekunst. Vi mener at det er minimum for å kunne følge opp arbeidet mot seksuell trakassering i kulturlivet. Balansekunst har så langt, med begrensede ressurser, iverksatt en rekke tiltak, men dette handler om omfattende problemstillinger som krever langsiktig arbeid. Vårt felles fokus og ansvar kan ikke ebbe ut når pressen slutter å skrive om det siste oppropet eller den siste dirigenten, manageren eller koreografen som har oppført seg uakseptabelt. 

Denne Regjeringen har ikke flertall på Stortinget. Derfor er det nå opp til de andre partiene å gjennomføre de små, men nødvendige, justeringen som Venstre ikke maktet å gjøre i Regjering.

 
s