Forside
Min side Bli medlem
Image

Løsning i NRK-meklingen for MFO

11 timer på overtid kom LO Stat og Spekter til enighet i NRK-meklingen. LO Stat har meklet på vegne av Norsk Tjenestemannslag og Musikernes fellesorganisasjon.

- Det har vært krevende forhandlinger, men vi er svært fornøyd med å få gjennomslag på våre hovedkrav, sier Petter Winroth, forhandlingsleder for MFO/Kork. Som alltid etter et hovedoppgjør vil forslaget gå til uravstemning for MFOs medlemmer. Vi vil sterkt anbefale at våre medlemmer stemmer ja.

MFOs hovedkrav:

  • Det gis et generelt lønnstillegg til MFOs medlemmer på 15 200 kroner. Tillegget gis fra 1. mai 2018.
  • Alle medlemmer skal som et minimum være sikret en regulering av samlet lønn (A-tabell og personlig tillegg) eller individuell lønn med 2,6%. Tillegget gis fra 1. mai 2018.
  • Ordningen med frilisens opphører 1.1.2019. Som kompensasjon økes lønnen for MFOs medlemmer med kr. 2 970 fra 1. juli 2018.
  • Det legges inn nytt 16-årstrinn i lønnsplanen for musiker 3, 4, 4B og 5.
  • Det avsettes en sentral pott på kr 62 500 til endring av lønn for MFO-medlemmer. Ambisjonen er å bruke potten til å løfte tuttimusikere ett lønnstrinn etter ansiennitet.
  • Det avsettes en pott på 700 kroner på årsbasis pr. medlem tilhørende MFOs journalistgruppe til en sentral utjevningspott med virkning fra 1. juli 2018.


NJ hadde andre krav enn NTL og MFO, og har gått i konflikt. 

Les Riksmeklerens møtebok

 
s