Aktuelt
Image

LO Stat krever økt kjøpekraft til alle

( 05.04.2018 )

Årets hovedtariffoppgjør i staten innledes i dag. LO Stat, som forhandler på vegne av alle LO-forbund i denne sektoren – også MFO, krever et generelt tillegg til alle, etter at mange medlemmer har opplevd reallønnsnedgang de siste årene.

- For det første viser tallene fra TBU at statsansatte som gruppe henger etter lønnsmessig, noe som må kompenseres i år. I tillegg ser vi nå de negative resultatene av store lokale potter, der noen får mye mens andre får lite eller ingenting lokalt, sier LO Stat-leder Egil André Aas.

- Også for MFO er det viktig at vi i år får et resultat som ivaretar våre medlemmer i denne sektoren. Dessverre viser tallene at likelønnsutviklingen i staten er negativ, noe vi også mener er et resultat av at større deler av lønnsmidlene fordeles lokalt. Det er på sentralt nivå vi kan ta grep som sikrer en rettferdig lønnsfordeling, sier MFO-leder Hans Ole Rian.

Årets oppgjør i staten handler ikke bare om penger. Det er et hovedoppgjør, noe som innebærer at alle bestemmelser i hovedtariffavtalen er åpne for revidering. Forhandlingene foregår fram til 30. april ved midnatt. Finner man ikke fram til en løsning, går oppgjøret til mekling i begynnelsen av mai.

Innledningsvis leverer ikke partene svært detaljerte krav, de kommer senere i forhandlingene, men slik er de overordnede kravene innledningsvis:

  • Sikre økt kjøpekraft til alle ved at det gis et generelt tillegg på hovedlønnstabellen med virkning fra 1. mai 2018.
  • Likelønn og verdsetting av kvinnedominerte stillinger skal prioriteres.
  • Variable tillegg som vederlag for arbeid, skal fullt ut medregnes som pensjonsgivende inntekt.
  • Styrke sosiale bestemmelser og sikre opparbeidete rettigheter.
  • Avsetning av midler til vedlikehold og videreutvikling av lønns- og forhandlingssystemet, basert på felles stillingskoder med en startlønn knyttet til et lønnstrinn på hovedlønnstabellen og med muligheter for automatiske lønnsopprykk/utvikling for blant annet begynnerstillinger. 
     

For ytterligere kommentarer:
Egil André Aas, leder i LO Stat: 928 40 455
Stein Syrstad, kommunikasjonsansvarlig: 906 89 882

 
s