Forside
Min side Bli medlem
Image

Ikke stå alene

MFO er Norges største fagforbund for utøvende kunstnere og pedagoger. Vi organiserer musikere, skoleledere, musikkpedagoger, musikkterapeuter, kirkemusikere, dansere, ballettpedagoger, drama- og teaterpedagoger, scenografer, ansatte innenfor visuelle kunstfag i kommunale musikk- og kulturskoler, grunnskoler, videregående skoler, folkehøgskoler, høyere utdanning og kompetansesentre. Vår politisk valgte ledelse, arbeider kontinuerlig opp imot LO, Storting, Regjering og Arbeidsgiverorganisasjoner som KS, Spekter, Virke og Staten, for å bedre våre medlemmers rammebetingelser for de respektive fag- og kunstområder.

Det norske arbeidslivet er preget av et godt forhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, oftest omtalt som den Norske modellen. Det betyr at arbeidstakere som er fagorganiserte har betydelig innflytelse på egne lønns- og arbeidsvilkår. Dette er et resultat av mer enn hundre års innsats for gode lønns- og arbeidsvilkår. Arbeidet fortsetter og vi må også i vår tid være beredt til å jobbe for å bevare og utvikle tariffavtalene, også gjennom streik, hvis det blir nødvendig. Jo flere MFO-organiserte vi er, jo større gjennomslagskraft har vi ved hovedoppgjør og i senere lokale forhandlinger.

For 1.65 % av brutto inntekt har du fordeler som:

Tariffavtalene:

 • Avtalefestet lønn (herunder ubekvemstillegg, overtidsbetaling, kveld og helgetillegg)
 • Godtgjørelse for alle bevegelige helligdager
 • 12 % feriepengegrunnlag (loven sier 10,2 %)
 • Avtalefestet ferie 5 uker (loven sier 4 uker + en dag)
 • Avtalefestet pensjon fra 62 år
 • Rett til velferdspermisjoner

Du er sikret:

 • Stønad under streik og lockout
 • Juridisk bistand og rådgivning for alt som dreier seg om arbeidsforholdet
 • LOfavør kollektiv hjemforsikring - Markedets beste innboforsikring med toppsikring.
 • LOfavør Grunnforsikring - Forsikringen gir økonomisk førstehjelp ved dødsfall i både fritid og arbeidstid, hele døgnet i hele verden
 • Mulighet for påvirkning og utvikling av egen virksomhet og organisasjon

I tillegg kan du tilegne deg våre kollektive ordninger for en billig penge:

 • Help Advokatforsikring (69,- kr pr. mnd)
 • Markedets gunstigste instrument- og utstyrsforsikring
 • Markedets beste reiseforsikring
 • LO favør fordeler

 

 
s