Aktuelt
Image

Nye minstesatser i næring fra 1. april

( 13.03.2018 )

MFOs arbeidsutvalg har 28.februar 2018 vedtatt at alle forbundets anbefalte minstesatser i næring skal reguleres opp med 2,5 prosent med virkning fra 1. april 2018. Reguleringen er i samsvar med Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) sitt anslag for lønnsveksten i 2017.

De nye anbefalte satsene er som følger:

Studio fonogram
(Gammel sats: 1.160) Ny sats: 1.190

Konsert

(Gammel sats: 4.310) Ny sats: 4.420

Seminarer

Per time (Gammel sats: 755) Ny sats: 775
Per dag inntil 6 timer (Gammel sats: 4.530) Ny sats: 4.650

Kirkelige handlinger

(Gammel sats: 2.050) Ny sats: 2.105
Særskilt innstudering per time (Gammel sats: 580) Ny sats 595

Konsertteknikere

(Gammel sats: 4.100) Ny sats: 4.205

Inspisienter og produsenter

Møtegodtgjørelse inntil 3 timer (Gammel sats 1.500) Ny sats: 1.540
Dagsgasje inntil 10 timer (Gammel sats 5.000) Ny sats: 5.125
Ukesgasje (Gammel sats: 17.800 – 25.000) Ny sats: 18.245 – 25.625

Engasjementsavtaler som allerede er inngått, gjennomføres til avtalt pris selv om oppdraget skal finne sted etter 1. april 2018.
De anbefalte minstesatsene finner du i MFOs smartkort.

 
s