Forside
Min side Bli medlem
Image

Pensjonskonferanser for tillitsvalgte

Det er oppnådd enighet om en ny pensjonsløsning for 800.000 ansatte i offentlig sektor, mellom regjeringen og LO, Unio, YS og Akademikerne. Forhandlingsutvalgene i LO Stat og LO Kommune har anbefalt resultatet og vil i løpet av våren sende forslaget ut til uravstemning blant medlemmene. Også forbundene anbefaler medlemmene å stemme ja til ny pensjonsordning.

På konferansene ønsker LO å presentere detaljene i forslaget for tillitsvalgte og samtidig berede grunnen for uravstemningen. Alle konferansene avholdes fra klokka 11.00 til 15.00.

Påmeldingsfrist er 20. mars 2018 for alle konferansene. Velg den konferansen som er nærmest deg geografisk. Den første konferansen i Oslo vil bli streamet og lagt ut på hjemmesiden. Den registrerte vil få en egen bekreftelse på at den er registrert. Det gjøres oppmerksom på at plassfordeling foretas etter at registreringsfristen er gått ut. Billigste reisemåte dekkes, og det vil bli enkel servering. Deltagere søker selv om permisjon med lønn etter: 

  • Hovedavtalen i Spekter: § 52 pkt. c
  • Hovedavtalen i staten: § 39
  • Hovedavtalen i KS: Del B § 3-6
  • Hovedavtalen i Oslo kommune § 16 pkt. 

Les mer om ny offentlig tjenestepensjon

 
s