Aktuelt / Tariff 2017 / Kommunalt tariffområde (KS)

Lærernes avtale om arbeidstid forlenges

( 04.12.2017 )

KS og lærerorganisasjonene er enige om å videreføre gjeldende særavtale om arbeidstid for undervisningspersonalet for to nye år.

Særavtalen SFS 2213 regulerer arbeidstid for undervisningsstillingene i grunnskolen, videregående opplæring og voksenopplæring. Mandag ettermiddag ble det oppnådd enighet om å videreføre dagens arbeidstidsavtale fram til 31. desember 2019. Avtalen gjøres gjeldende fra 1. januar 2018.

– Alle ved forhandlingsbordet har vist stor vilje til å finne en løsning på denne siden av årsskiftet. Jeg er godt fornøyd med at vi fant en løsning nå, sier forbundsleder Anne Finborud, forhandlingsleder for Skolenes landsforbund, Musikernes fellesorganisasjon (MFO), Fagforbundet og Fellesorganisasjonen (FO).

Hele avtaleteksten finner du her.

Avstanden mellom organisasjonenes krav og tilbudet fra KS var stor da forhandlingene startet 19. oktober. Det viktigste i kravet fra LO-forbundene var kampen mot tidstyver og reduserte årsrammer for undervisning.

-Dette har vært en lang og omstendelig prosess, sier forbundsleder Hans Ole Rian, og selv om vi kunne ønske at noen av våre krav fikk gjennomslag, er vi tross alt fornøyde med at vi fikk til en felles løsning, og at partene lokalt fremdeles skal forholde seg til en avtaletekst de er kjent med.

Arbeidstidsavtalen gjelder skolene i alle kommuner og fylkeskommuner i Norge, med unntak av Oslo, som er et eget tariffområde (forhandlingsstart i februar/mars).

 
s