Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2017
Image

Endelig statsbudsjett for 2018

( 23.11.2017 )

-Også i år måtte våre venner i Krf og Venstre legge bredsiden til for å reversere noen av de kuttene som Høyre/FrP-regjeringen ønsket å gjennomføre i kulturlivet, sier forbundsleder Hans Ole Rian.

I budsjettforliket onsdag kveld ble det klart at Norsk Kulturfond får en økning på 30 millioner kroner i forhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett. Kuttet som ble foreslått på Utenriksdepartementets post for kulturfremme ble også reversert, og er nå tilbake til om lag samme nivå som inneværende år. –Men likevel blir beløpet på denne posten i 2018 betydelig mindre enn hva den var i 2013, sier Rian, -noe som er beklagelig, spesielt siden denne Regjeringen i teksten i budsjettet uttrykker vilje til å styrke dette viktige arbeidet.

I en årrekke har Kunstnernettverket arbeidet for en reform for kunstnerstipendene. Med forliket har disse nå nådd 50 prosent av gjennomsnittlig årsinntekt. –Dette er både gledelig og nødvendig, sier Rian, -de få kunstnerne som innvilges disse stipendene får nå bedre muligheter til å skape den kunsten og de verkene som vil både glede, utfordre og berike oss i årene framover.

Festival og arrangørstøtten har fått en påplussing nå, med 10 millioner kroner. Posten for fri scenekunst er økt med 5 millioner, det samme har Skuespiller- og dansealliansen. –Dette viser at KrF og Venstre ser de utfordringene den frie kunsten og de frie kunstnerne står overfor, og at de anerkjenner den viktige rollen disse har i norsk kulturliv, sier Rian.

Den såkalte lærernormen har vært en av de store uenighetene under budsjettforhandlingene, og KrF har kjempet hardt for å få innført en slik norm. Nå ser det ut til at de fire borgerlige partiene enige om å innføre en lærernorm som sikrer maksimalt 16 elever i 1. til 4. klasse, og maksimalt 21 elever i 5. til 7. klasse fra og med høsten 2018. Fra høsten 2019 skal antallet ytterligere justeres ned. –Dette er en gledelig nyhet for både norsk skole og – ikke minst – elevene. Også for oss som er opptatt av de estetiske fagenes plass i skolen er dette gode nyheter, sier Rian, -vi vet at det både i musikkfaget og i kunst- og håndverksfaget er alt for mange lærere som må undervise i alt for store grupper. Med en slik norm vil kvaliteten på undervisningen økes, og lærerne i disse fagene vil kunne gi bedre og mer tilpasset undervisning.

-Bra er det også at tilskuddet til kirken er økt med 50 mill. fortsetter Rian – det er helt nødvendig hvis Den norske kirke skal være i stand til å gjennomføre reformene den står overfor.

-Men selv om mye nå er bedret - og tusen takk til KrF og Venstre for det! - så vet vi ennå ikke hvordan det går med Forsvarets musikk, overføringene til de faste kulturinstitusjonene ble ikke oppjustert, og det ser ikke ut til at det er funnet plass til en utredning av en Musikerallianse, avslutter Rian, -men ennå gjenstår komiteenes behandling av budsjettforslaget, og vi håper at noe av dette faller på plass der.

–Der må også partiene ta stilling til at avbyråkratiseringsreformens ostehøvelkutt er økt med 0,2 prosentpoeng opp til 0,7%. En slik økning vil gjøre et enda mer utfordrende for alle de etater og virksomheter som har storparten av sine utgifter knyttet til personalkostnader og pensjonsutgifter. Om dette ikke blir reversert i komiteene vil dette føre til dårligere tjenester og lavere kvalitet.

 
s