Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2006

Enighet om løsning i konflikten mellom MFO og Norges Musikkorps Forbund

( 20.12.2006 )

MFO og HSH har i dag avholdt forhandlingsmøte om situasjonen i Norges Musikkorps Forbund.
Som tidligere informert, endte forhandlingene om ny tariffavtale med brudd og uenighet mellom partene.
Etter forhandlinger med HSH foreligger det nå et endelig og omforent resultat.

Resultatet består av følgende elementer:
Hovedavtalen i HSH gjøres gjeldende fra 01.05.06
* Landsoverenskomst for virksomheter gjøres gjeldende, med lønnsbestemmelsene i § 26 (parallell til de statlige bestemmelsene) fra 01.05.06
* Dagens pensjonsordning viderefører til 01.01.08, hvor ny og bedre pensjonsordning, som også innebærer AFP-ordning, innføres.
* Lokale forhandlinger skal gjennomføres så snart som mulig.

Forhandlingsleder i MFO, forbundssekretær Bård Hogstad er fornøyd med at MFO og HSH kom fram til enighet så raskt, og håper dette vil medvirke til et videre godt klima i de lokale forhandlingene mellom partene i NMF.
 
s