Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2017

Arbeidstidsforhandlingene i KS

( 01.11.2017 )

Læreren må få mer råderett over egen arbeidstid

Arbeidstidsforhandlinger

Lærernes arbeidstidsavtale var stridens kjerne da lærere i hele Norge gikk til streik i 2014. De protesterte heftig mot forslaget til kommunesektorens organisasjon KS om å innføre fast kontortid.

Nå er det igjen forhandlinger om denne viktige avtalen. Dagens arbeidstidsavtale for skolen utløper 31. desember 2017.

Felleskrav fra fire LO-forbund

– Avtalen om arbeidstid i skolen er den viktigste særavtalen for våre medlemmer i skoleverket, og vi i MFO ønsker fortsatt en sterkt sentral avtale og styrket forhandlingsrett på arbeidstidsspørsmål. Taper fagbevegelsen kampen om arbeidstid, blir den betydelig svekket, sier Hans Ole Rian, forbundsleder i MFO. -For oss i MFO er også denne avtalen viktig for alle våre kulturskoleansatte, da arbeidstidsbestemmelsene i kulturskolen følger av denne avtalens bestemmelser.

I LO kommune er det Skolenes landsforbund som forhandler på vegne av alle berører LO-forbund, dvs Skolenes landsforbund, Musikernes fellesorganisasjon (MFO), Fagforbundet og Fellesorganisasjonen (FO).  Det viktigste kravet går på at lærerens arbeidstid blir brukt til undervisningsrelatert arbeid og at undervisningsplikten senkes.

    Her kan du lese kravene (krav nr. 1) fra LO-forbundene

    Her kan du lese tilbudet (tilbud 1) fra KS

Håper på gode løsninger

De fire LO-forbundene forutsetter at det er et felles mål å lage en arbeidstidsavtale med bedre løsninger på tidsklemma i skolen og dermed bedre kvalitet i opplæringen.

– Ingen ønsker en reprise av lærerkonflikten i 2014, og jeg håper KS er innstilt på å finne gode løsninger for lærerne, for elevene og for norsk skole, sier Hans Ole Rian.

Forhandlingene gjelder skolene i alle kommuner og fylkeskommuner i Norge, med unntak av Oslo, som er et eget tariffområde.

22 kommuner og 18 fylkeskommuner ble rammet da lærerne streiket fra 10. juni til 1. september i 2014. Over 100.000 elever ved mer enn 200 skoler mistet undervisning under streiken.

 En partssammensatt arbeidsgruppe, der representanter fra KS sitter sammen med folk fra Skolenes landsforbund, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag og Skolelederforbundet, skal nå jobbe sammen fram til de reelle forhandlingene starter i løpet av desember. Dersom man ikke kommer til enighet under årets forhandlinger, vil arbeidstidsavtalen igjen bli tema i et hovedoppgjør kommende vår.

 
s