Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2017
Image

Statsbudsjettet 2018: Mer til kulturbygg og næring, grelle kutt i UDs kulturmidler

( 12.10.2017 )

Foreløpig utregning på kulturens andel av statsbudsjettet viser 0,87 % i år. – Vi er glade for at kulturens andel ikke synker ytterligere, men vi er på ingen måte fornøyd med at brorparten av økningen på kulturbudsjettet går til Kreativt Norge mens institusjonene nok en gang avspises med summer som ikke holder tritt med forventet lønnsvekst. Etter fem år med samme tendens snakker vi nå om reelle kutt over hele linja, sier MFOs forbundsleder Hans Ole Rian. - Regjeringen kutter dessuten nesten 50 % i UDs kulturmidler, det vil jeg kalle en skandale.

Satser på kulturell og kreativ næring, frivillighet og kulturbygg
I en pressemelding fra Kulturdepartementet er tre områder trukket fram: kulturell og kreativ næring, det frivillige kulturliv samt vedlikehold av kulturhistoriske bygninger og formidlingsarenaer.
Bevilgningen til Kreativt Norge foreslås økt med 12 millioner og kor og korps får 20 millioner mer å rutte med. 324,5 millioner kroner foreslås bevilget til nasjonale kulturbygg.

Økningen på kulturbudsjettet er på 300 millioner kroner fra i fjor skriver Kulturdepartementet. -Kulturfondets budsjett foreslås økt med 2,9 % og på Musikkformål er økningen på 2,7 % mens forventet lønnsvekst for 2018 er på 3 %, det er vi selvfølgelig ikke fornøyd med, sier Rian.

Kutt i UDs kulturmidler - igjen
Utenriksdepartementets post Tilskudd til næringsfremme, kultur og informasjonsformål foreslås kuttet med nesten 50 %. –Regjeringen forsøkte seg med det samme taktikk i fjor, da fikk Stortinget stoppet galskapen. Jeg håper det samme vil skje i år, sier Rian.

Orkestrene, institusjonene og Operaen
De nasjonale institusjonene, orkestrene og Den Norske Opera & Ballett får en økning på rundt 2,2 %
Som alle vet sliter hjørnesteinene i norsk kulturliv med etterslep og høye pensjonskostnader, når de heller ikke år blir kompensert verken for det eller for lønnsvekst er dette i realiteten kutt for femte år på rad, sier en oppgitt Rian.

Kirken
I forslaget til statsbudsjett foreslås rammetilskuddet til Den norske kirke redusert med hele 8,8 %.
-Rammetilskuddet er ikke tilstrekkelig for å gjennomføre selvstendiggjøringen av den norske kirke, sier Rian.

Rentekompensasjonsordningen, som gjør det mulig for fellesråd å redusere kostnadene ved oppgradering av kirkebygg (og orgler), foreslås nok en gang avviklet. - Dette uforståelig for dette er ordning som koster staten svært lite sett i forhold til effekt, sier Rian.

Utdanningsinstitusjonene
Norges musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo og Barratt Due tilgodeses i forslaget med økninger på mellom 3,9 og 6,4 %, mens Musikkteaterhøgskolen er inne på fast post. –Dette er en svært gledelig anerkjennelse av disse viktige institusjonene, sier Rian.

Stortingsmeldinger
Det er allerede varslet en kulturmelding og i dette forslaget til statsbudsjett varsler også Kunnskapsdepartementet en ny stortingsmelding om kulturskolen. –Vi har store forventninger til begge disse meldingene både som tilstandsrapporter og som frampeik og vi sender selvsagt innspill til begge departementer, avslutter Rian.

 
s