Forside
Min side Bli medlem
Image

Kontordagen for musikere

Skal du sette av en dag til kontorarbeid denne høsten, sett av 15. November!

Tid: 15/11 kl. 9-16
Sted: Kulturhuset, Youngsgate 6, 0181 Oslo

Vi tar i bruk hele Kulturhuset i Oslo, og fyller det med debatter, inspirasjon, minikurs og veiledningsmøter. 
Et dagsseminar midt i byen, med masse relevante temaer for deg som jobber som næringsdrivende med musikk.

Seminaret er gratis for deg som er MFO-medlem, meld deg på her. MFO gir reisetilskudd på inntil kr. 1 500 for MFO-medlemmer som har lang reisevei.

Du kan velge og vrake i spørsmål og temaer som opptar deg:

#penger
Hvordan kan jeg drifte mitt foretak på en bedre og mer lønnsom måte?

#gjørejobbensjøl
Trenger jeg manager, musikkforlag eller plateselskap? 

#dealornodeal
Hva bør jeg vokte meg for ved kontraktsinngåelser?

#bokettersyn
Hvordan kan jeg føre mitt eget regnskap på en sikker og effektiv måte, og når bør jeg søke hjelp gjennom regnskapsfører?

#NAV
Hvilke trygderettigheter har jeg som selvstendig næringsdrivende? 

#pengerutavvindueteller?
Bør jeg tegne tilleggsforsikring i tilfelle jeg blir langtidssyk?

#pensjonist
Hva vil min pensjon bli, og hva kan jeg gjøre for å bedre pensjonisttilværelsen min?

KONTORDAGEN ARRANGERES AV NOPA, MFO, GRAMART OG MØST.

PROGRAM (med forbehold om endringer):

I HOVEDROM:

Q&A: TBA

Panel #1: TBA

Panel #2: Trenger vi plateselskapene?
Joakim Haugland (Smalltown supersound, og booking for by:larm), Susanna Wallumrød (artist, og eget label SusannaSonata), Silje Larsen Borgan (Little Big Sister, jobber med Karpe Diem m.fl.) og Kristian Kallevik (platebutikken Tiger, Plateselskapet Fysisk Format og distribusjonselskapet Diger). Moderator: Torgny Amdam. 

I BOKSEN

09:00  Introduksjon til kontrakter i musikkbransjen
MFO og Gramart sine jurister tegner et bilde av hvilke type kontrakter som artister og musikere må forholde seg til, hvilke utviklingstrekk de ser i bransjen, og gi eksempler på når du som artist/musiker bør søke juridisk hjelp. 

10:00  Kontrakter #2 Booking/Live-kontrakter*
Hva bør du være oppmerksom på ved inngåelse av kontrakter for live konserter og med bookingbyrå? 

11:00 Kontrakter #3 Plate- og lisensieringskontrakter*
Hva bør du være  oppmerksom på ved inngåelse av plate- og lisensieringskontrakter?

13:00 Kontrakter #4 Publishing/forlagskontrakter*
Hva bør du være oppmerksom på ved inngåelse av publishing/forlagsavtaler 

14:00 Hvordan fungerer Fiken regnskap? *
Praktisk regnskapsføring v/Magnus Joyce, Fiken regnskap

* Etter hver bolk vil det være mulig å tegne seg for individuell veiledning med en av juristene.   

I LAB

09:00 Dine trygderettigheter som frilanser/selvstendig næringsdrivende*
Sykepenger, dagpenger, foreldrepenger - hva har du krav på, og hva slags tilleggsforsikringer er aktuelle.

10:00 Hva får du i pensjon?*
Hvordan fungerer pensjonssystemet og hva kan du gjøre for å sikre din egen pensjon?

11:00 Bokføring og fradragsrett*
Hva sier bokføringsloven om krav til regnskap - hva kan du trekke fra på skatten? 

* Etter hver bolk vil det være mulig å tegne seg for individuell veiledning med en av kursholderne. 

 
s