Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2017

Ny KS-veileder om ytringsfrihet og varsling

( 22.09.2017 )

Kommunesektoren forvalter fellesskapets ressurser og ivaretar viktige oppgaver. Det forutsetter stor åpenhet og god håndtering av varsler om kritikkverdige forhold, mener KS.

Åpenhet, god håndtering av kritikk og varsling av kritikkverdige forhold er viktig for kommunale virksomheters legitimitet til å forvalte fellesskapets ressurser. I en virksomhet med god ytringskultur er det mindre behov for å ta i bruk de særlige varslingsreglene som nylig trådte i kraft.

KS har utarbeidet den nye veilederen «Ytringsfrihet og varsling – veileder for kommuner og fylkeskommuner».

En del av grunnlaget for veilederen er forskingsrapporten «Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner», som FAFO presenterte i vår. Den viser at mange kommuneansatte ikke varsler om kritikkverdige forhold av frykt for represalier. Rapporten viser også at en relativt stor andel, fire av ti, tror de vil bli møtt med uvilje av sjefen dersom de kommer med kritiske synspunkter om forhold på jobben. 

 
s